Auteur(s) Dr. T. Versélewel de Witt Hamer
Titel Geloven verplicht
Ondertitel Een elite-onderzoek naar ridderlijke orden in het Koninkrijk der Nederlanden (1965-2015)
ISBN 978-90-825279-0-2
Uitgeverij Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
Plaats van uitgifte 's-Gravenhage Jaar van uitgifte 2017
Drukkerij Wilco B.V., Amersfoort
Bijzonderheden
Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uitgegeven als deel 24 van de Werken van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.