Titel Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie
Ondertitel Deel 42 - 1988
ISBN 90-70324-43-1
Uitgeverij Centraal Bureau voor Genealogie
Plaats van uitgifte 's-Gravenhage Jaar van uitgifte 1988
Drukkerij Drukkerij Zuiddam & Zonen bv, Woerden
ARTIKEL
Auteur(s) C.P. Mulder & P.A. Christiaans
Titel Een gemengd gezelschap en een vergeten onderscheiding
Ondertitel Broeders in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Bijzonderheden
Geschiedenis van de Broedermedaille, verbonden aan de Orde van de Nederlandse Leeuw en een complete namenlijst van gedecoreerden.