Auteur(s) P.G.H. Maalderink
Titel De Militaire Willems-Orde sedert 1940
Ondertitel -
ISBN 90-70682-01-X
Uitgeverij Sijthoff Pers
Plaats van uitgifte Rijswijk Jaar van uitgifte 1982
Drukkerij Sijthoff Handelsdrukkerijen, Rijswijk
Bijzonderheden
Dit boek sluit aan op Köffler's De Militaire Willems-Orde 1815-1940 en is tot stand gekomen onder auspiciën van de Kanselarij der Nederlandse Orden in samenwerking met de Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf. P.G.H. Maalderink was als Majoor bij het Wapen der Infanterie werkzaam bij deze laatste.