Redactie mr. J.P. Kruimel
Titel Decorare
Ondertitel Nummer 3
ISBN -
Uitgeverij Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen
Plaats van uitgifte Apeldoorn Jaar van uitgifte 2000
Drukkerij H.G. Meijer, Venray
Bijzonderheden
Orgaan van de Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen
Inhoud
 • Van de redacteur: veel regelgeving
 • Agenda
 • Mr. J.P. Kruimel, De toepassing van artikel 14 van het Regelement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau
 • Dr. E.A. Ates, Gm.S.J., De decoratie van de Souvereine Orde van St.Jacob in Holland
 • H.S. Hovinga, Een apart "Officierskruis"
 • H.G. Meijer, De Belooningspenning van 's-Hertogenbosch, 1814
 • Nieuwe regelgeving
 • Besluit Kosovo-medaille
 • Besluit Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen
 • Richlijn draagvolgorde onderscheidingen
 • Kabinetsstandpunt rapportage Kapittel voor de civiele orden
 • Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Verslag van een algemeen overleg (vaste commissie BZK Tweede Kamer)
 • Overleden ridders
 • Personalia
 • Oproepen
 • Knipselwerk