Auteur(s) G.L. de Rochemont en J. Bischoff
Titel Geschiedkundige beschrijving der oudere en nieuwere, thans bestaande Ridderorden, zoo in als buiten Europa
Ondertitel Bevattende: derzelver oorsprong, benaming, spreuken, ordelinten en klassen, met opgave van derzelver instellers en der Rijken en Staten, waartoe zij behooren; opgehelderd door juiste gelitographeerde en gekleurde afbeeldingen der ordeteekenen en ridder-costumen
ISBN -
Uitgeverij Jb. da Cunha & Comp.
Plaats van uitgifte Amsterdam Jaar van uitgifte 1843
Drukkerij T. Geers, Jz., te Amsterdam
Bijzonderheden
G.L. de Rochemont was voormalig eerste luitenant-kwartiermeester der Mobiele Schutterij en J. Bischoff gepensioneerd eerste luitenant der Infanterie. Het boek bestaat uit twee delen: een tekstdeel (346 pagina's) en een deel met gekleurde litho's (50 pagina's).