Auteur(s) dr. A.J. Bemolt van Loghum Slaterus
Titel Nederlandse Familiepenningen tot 1813
Ondertitel -
ISBN 90-6011-009-9
Uitgeverij De Walburg Pers
Plaats van uitgifte Zutphen Jaar van uitgifte 1981
Drukkerij De Walburg Pers
Bijzonderheden
Deel 7 van de werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
Aanvullingen en errata in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde no. 75/76 van 1988/89.