STAATSCOURANT
Nr. 28743/font>
2 juni
2020


Wijziging Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties

24 april 2020,
Nr. BS2020007455

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

artikel 2 van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen;

Besluit:

ARTIKEL I

De tabel 3B bij de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties wordt vervangen door tabel 3B, opgenomen als bijlage 1 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie
Voor deze
De Hoofddirecteur Personeel
P.F.M. Reesink
Schout-bij-nacht


BIJLAGE 1

Tabel 3: Overzicht vredesoperaties en andere door de Minister aangemerkte vormen van daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland (ad artikel 1, onderdeel a, onder 1o, VVHO), per 1 mei 2020

A Vredesoperaties Afkorting Datum aanvang Datum einde
001       United Nations Truce Supervision Organization UNTSO       05-07-19961        
002 European Union Force in en rond voormalig Joegoslavië       EUFOR 02-12-2004 31-12-2017      
003 Kosovo Force KFOR 2 11-06-1999 31-12-2018
005 International Security Assistance Force in Afghanistan ISAF 21-12-2001 01-01-2011
006 Nationale bijdrage aan ISAF incl. Airbase Minhad, VAE   01-08-2010 31-12-2012
007 Redeployment Taskforce (RDTF) ISAF, inclusief Fujaira VAE RDTF ISAF 01-04-2010 31-12-2012
008 European Union Police Mission EUPM 21-05-2002 01-01-2012
009 NAVO Trainingsmissie in Irak NTM-I 20-02-2005 01-01-2012
010 European Union Border Assistance Mission Rafah in Israël EU BAM 25-01-2006  
011 United Nations Mission in Sudan in Soedan UNMIS 04-03-2006 01-09-2011
012 European Union Security Sector Reform Mission in Democratic Republic Congo in de Democratische Republiek Congo EUSEC DRC 15-05-2006 01-04-2012
013 Security Sector Reform Mission in Burundi SSR Burundi 01-01-2007 31-12-2016
015 European Union Police Mission in Afghanistan EUPOL 15-06-2007 31-12-2017
016 Light Support Package t.b.v. opbouw United Nations Assistance Mission in Darfur UNAMID 13-08-2007 31-12-2013
017 European Union Rule of Law Mission in Kosovo EULEX Kosovo 01-01-2008  
018 NATO Support to African Union te Ethiopië (voorheen: African Union Mission in Soedan (Ethiopië)) NS2AU 01-09-2009  
019 United States Security Coordinator in Ramallah (West Bank) USSC 01-12-2009  
020 Maritieme NAVO-operatie Ocean Shield OC 09-11-2009 31-12-2016
021 United Nations Office on Drugs and Crime Nairobi, Kenia UNODC 03-05-2010  
022 Africa Contingency Operations Training and Assistance ACOTA 10-01-2011  
023 Inzet Ivoorkust   17-12-2010 31-01-2011
024 Inzet Libiuml;   22-02-2011 23-03-2011
025 AWACS detachement op FOB Konya in Turkije in het kader van de nationale bijdrage aan ISAF   10-01-2011  
026 Unified Protector OUP 23-03-2011 15-12-2011
027 United Nations Assistance Mission in Afghanistan UNAMA 01-09-2011 31-12-2018
028 United Nations Mission In South Sudan in Soedan UNMISS 21-08-2011 31-12-2020
029 United Nations Mission In Syria te Syrië UNSMIS 16-05-2012 31-12-2013
030 Multinational Force and Observers te Egypte MFO 01-01-2013 31-12-2016
032 European Union Training Mission ten behoeve van Somalië EUTM 15-03-2013 31-12-2019
033 European Union Aviation Security Mission in South Sudan EUAVSEC South Sudan 01-06-2013 31-12-2014
034 European Union Training Mission ten behoeve van Mali EUTM Mali 01-07-2013  
035 United Nations Disengagement Observer Force UNDOF 22-07-2013  
036 United Nations Multidimensional Intregrated Stabilization Mission in Mali MINUSMA 01-09-2013  
037 Regional Anti-Piracy Prosecution & Intelligence Coordination Centre RAPPIC 01-09-2013 31-12-2015
039 United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali Nationaal MINUSMA NATIONAAL 01-11-2013  
040 European Union Regional Maritime Capacity Building ten behoeve van de Hoorn van Afrika en de het westelijk deel van de Indische oceaan EUCAP NESTOR 15-03-2014  
041 European Union Force Central African Republic Forward Headquarters EUFOR CAR FHQ 15-03-2014 31-12-2016
047 EU Military Assistance Mission in de Central African Republic EUMAM CAR 06-04-2015 31-12-2017
049 European Union Capacity Building Mission in Mali EUCAP SAHEL MALI 29-06-2015  
050 AWACS detachement op FOB Konya in Turkije in het kader van de nationale bijdrage aan Operation Inherent Resolve (OIR)   12-10-2016  
051 European Union Integrated Border Assistance Mission in Libië EUBAM Libië 20-08-2016 &nsbp;
054 United Nations Interim Force in Libanon UNIFIL 01-05-2017  
055 United Nations Mine Action Service Iraq UNMAS IRQ 01-09-2017 31-12-2018
056 Operation Sea Guardian OSG 01-04-2018 31-12-2019
058 European Union Capacity Building Mission in Niger EUCAP Sahel Niger 01-01-2019  

 

B Overzicht van een andere door de Minister aangemerkte vormen van daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland Afkorting Datum aanvang Datum einde
004       Operatie Enduring Freedom in gebied van verantwoordelijkheid van USCENTCOM OEF       05-11-2001       31-12-2021      
014 Operatie Active Endeavour (OAE) in het Middellandse Zeegebied OAE 22-04-2007 14-10-2010
001 Vessel Protection Detachments VPD 22-03-2011  
031 Anatolian Protector te Turkije   15-12-2012 31-12-2016
038 Maritieme EVDB-operatie Atalanta Atalanta 08-12-2008  
042 Recovery MH 17 in Oekraïne MH-17 Recovery 18-07-2014  
043 Resolute Support te Afghanistan RS 01-10-2014  
044 1(NLD) ATF JOR te Jordanië, Koeweit en Qatar 1(NLD) ATF JOR 24-09-2014  
045 1(NLD) Capacity Building Mission in Iraq te Irak en Koeweit 1(NLD) CBMI 25-09-2014  
046 Forward Support Element (FSE) Mirage in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) Mirage 01-01-2015  
048 EU Naval Force Mediterranean Forward Headquarters EUNAVFOR MED FHQ 26-06-2015  
052 Baltic Air Policing 2017 in Litouwen BAP 2017 01-12-2016 31-12-2018
053 Enhanced Forward Presence in Litouwen eFP 04-07-2016  
057 NATO Mission in Iraq NMI 01-10-2018  
059 European-Led Mission Awareness Strait of Hormuz EMASOH 01-01-2020  
060 Multinationale taakgroep TAKUBA TF TAKUBA 01-05-2020  


TOELICHTING

De Regeling VVHO wordt als volgt gewijzigd. In tabel 3B wordt met ingang van 1 mei 2020 de navolgende operatie toegevoegd: Multinationale taakgroep TAKUBA.

Deze missie heeft als doel de veiligheid in de Sahel te verhogen. Militairen die binnen het operatiege-bied worden ingezet in het kader van deze operatie hebben aanspraak op zowel de belaste als de onbelaste component uit de VVHO. Ingezette militairen krijgen de Herinneringsmedaille Internationale Missies toegekend. De veteranenstatus is van toepassing.

De Staatssecretaris van Defensie
Voor deze
De Hoofddirecteur Personeel
P.F.M. Reesink
Schout-bij-nacht


1 Betreft datum inwerkingtreding VVHO.