Staatscourant No. 118 van 1995


BIZ

Vaststelling formatie Kanselarij der Nederlandse Orden

6 juni 1995/BK95/892/DGOB

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft bij besluit van 19 mei 1995 (nr. BK95/u772) met ingang van 1 juni 1995 de formatie vastgesteld van de organisatie van de ambtelijke ondersteuning van de Kanselier der Nederlandse Orden en van het Kapittel voor de civiele orden.
Deze nieuwe organisatie heet:
Kanselarij der Nederlandse Orden.
De formatie luidt als volgt:
1.0 secretaris s15
1.0 plv. secretaris/hoofd toetsing s13
4.0 medewerker toetsing en advisering s10
1.0 systeembeheerder/secretaris-medewerker s6
1.0 hoofd registratie en archief s7
1.0 eerste medewerker registratie en archief s6
2.5 medewerker registratie en archief s4
0.5 financieel medewerker s5
1.0 medewerker magazijn en algemene zaken s4

De functiebeschrijvingen liggen ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
het hoofd van de afdeling kabinetszaken,
R. Klunder