Staatscourant Inhoud
Stc.2022 - 17257 Besluit onderscheidingsteken voor bijzondere operationele inzet Nederlandse Douane
Stc.2022 - 17256 Besluit medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Douane
Stc.2022 - 17254 Besluit ereteken voor verdienste Nederlandse Douane
Stc.2021 - 51051 Instellingsbesluit Commissie Decoraties Defensie
Stc.2021 - 39134 Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies
Stc.2021 - 21878 Regeling trouwe en langdurige dienst DJI
Stc.2020 - 41087 Regeling vergoedingen commissies politie 2020
Stc.2020 - 31670 Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 4 juni 2020, nr. 2901763, houdende toestemming tot het verstrekken en verder verstrekken van politiegegevens en justitiлle gegevens ten behoeve van de verlening van de Orde van de Nederlandse Leeuw, de Orde van Oranje-Nassau en de Erepenning voor menslievend hulpbetoon
Stc.2020 - 28743 Wijziging Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties
Stc.2020 - 25347 Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies
Stc.2019 - 68953 Wijziging Regeling gespen Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen
Stc.2019 - 60571 Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies
Stc.2018 - 59560 Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 8 oktober 2018, nr. 2331915 houdende wijziging van de Regeling trouwe en langdurige dienst DJI in verband met diverse omissies in de toepassing
Stc.2018 - 34854 Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies
Stc.2018 - 34853 Regeling tot wijziging van het Instellingsbesluit Landmachtmedaille
Stc.2018 - 11495 Besluit Tolkenpenning Defensie
Stc.2017 - 69789 Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 28 november 2017, nr. 2132323, houdende bepalingen voor de toekenning van een medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Dienst Justitiлle Inrichtingen (Regeling trouwe en langdurige dienst DJI)
Stc.2017 - 58982 Besluit draagvolgorde onderscheidingen
Stc.2017 - 46303 Regeling tot wijziging van het Besluit Instelling Ereteken voor Verdienste
Stc.2017 - 38846 Besluit tot wijziging van het Vernieuwd instellingsbesluit marinemedaille
Stc.2017 - 14225 Besluit van 21 december 2016, no. 2016-0000797477, houdende regeling vergoeding voor de Kanselier der Nederlandse Orden
Stc.2017 - 10580 Besluit houdende vaststelling Draaginsigne Gewonden 2017
Stc.2017 - 10140 Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies
Stc.2016 - 32097-n1 Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Herdruk)
Stc.2016 - 32097 Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2015 - 15429 Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2015 - 9099 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie, van 9 maart 2015, kenmerk 622180, houdende toekenning van de Eremedaille voor verdienste politie aan ambtenaren van politie die een bijzondere politie prestatie hebben geleverd, ofwel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse politie
Stc.2015 - 5006 Besluit houdende instelling van het draaginsigne ‘Nobelprijs VN-militairen’
Stc.2014 - 24035 Besluit houdende wijziging van het Besluit Kosovo-medaille
Stc.2014 - 18486 Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2014 - 15201 Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredes-operaties
Stc.2014 - 209 Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2013 - 18295 Wijziging Besluit Insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandigheden
Stc.2013 - 163 Besluit van 24 april 2013, houdende de instelling van een herinneringsmedaille ter gelegenheid van de inhuldiging van Onze zoon Willem-Alexander
Stc.2012 - 26889 Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2012 - 5226 Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2012 - 692 Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2011 - 5628 Besluit Ereteken voor Verdiensten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Stc.2011 - 2932 Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2010 - 20265 Besluit Ereteken voor Verdiensten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Stc.2010 - 11451 Besluit van de Minister van Defensie houdende instelling van een Nagedachtenisoorkonde en -sculptuur voor nabestaanden (Besluit Nagedachtenisoorkonde en -sculptuur)
Stc.2010 - 11812 Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2009 - 10785 Besluit Insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandigheden
Stc.2009 - 10476 Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2009 - 1003 Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2008 - 244 Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2008 - 159 Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2008 - 148 Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2008 - 143 Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2008 - 38 Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2007 - 187 Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2007 - 135 Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2007 - 54 Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2007 - 29 Beperking openbaarheid archief Commissies Verzetster Oost-Aziл 1942–1945, 1949–1957
Stc.2006 - 232 Wijziging Instellingsbesluit draaginsigne Dutchbat III
Stc.2006 - 107 Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945
Stc.2006 - 107 Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Economische Zaken beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945
Stc.2006 - 107 Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945
Stc.2006 - 107 Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister Financiën beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945
Stc.2006 - 107 Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945
Stc.2006 - 107 Vaststelling selectielijst handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945
Stc.2006 - 107 Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945
Stc.2006 - 107 Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945
Stc.2006 - 101 Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2006 - 76 Vaststelling selectielijst Kanselarij der Nederlandse Orden beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting 1945-2000
Stc.2005 - 241 Besluit draagvolgorde onderscheidingen
Stc.2005 - 142 Instellingsbesluit Luchtmachtmedaille
Stc.2003 - 250 Instellingsbesluit Marechausseemedaille
Stc.2003 - 187 Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2003 - 93 Vaststelling selectielijst Kanselarij der Nederlandse Orden
Stc.2003 - ? Instellingsbesluit draaginsigne veteranen
Stc.2002 - 205 Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2002 - 205 Vernieuwd instellingsbesluit Marinemedaille
Stc.2002 - 205 Instellingsbesluit Landmachtmedaille
Stc.2002 - 205 Instellingsbesluit Ereteken voor Verdienste
Stc.2002 - 166 Besluit draagvolgorde onderscheidingen
Stc.2001 - 137 Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Stc.2001 - 88 Besluit draagvolgorde onderscheidingen
Stc.2000 - 42 Besluit Kosovo-medaille
Stc.2000 - 20 Besluit draagvolgorde onderscheidingen
Stc.1999 - 192 Richtlijn draagwijze onderscheidingen
Stc.1999 - 40 Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie 1948-1998
Stc.1998 - 247 Privacyregelement Kanselarij der Nederlandse Orden
Stc.1998 - 103 Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie 1998
Stc.1996 - 42 Wijziging vaststelling van linten VN-vredesoperaties
Stc.1995 - 206 Wijziging besluit Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties
Stc.1995 - 176 Hernieuwde vaststelling Besluit tot instelling Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties
Stc.1995 - 118 Vaststelling formatie Kanselarij der Nederlandse Orden
Stc.1992 - 200 Vaststelling van linten c.q. gesp
Stc.1992 - 30 Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties
Stc.1965 - 90 Dragen van insignes of onderscheidingstekenen door vrijwilligers van de gemeentepolitie
Stc.1957 - 252 Dragen van insignes of onderscheidingstekenen door ambtenaren van gemeentepolitie