Staatsblad
van het Koninkrijk der NederlandenJaargang 1992


 
 
 


200
Besluit van 21 februari 1992 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 29 december 1962 (Stb. 1962, 385), houdende instelling van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis


 

 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 Op de voordracht van Onze Ministers van Defensie van 7 februari 1992, bureau onderscheidingen, nr. DO 91/043/2336 en van Binnenlandse Zaken van 13 februari 1992, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, afdeling Kabinetszaken, nr. BK92/270;

 Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

 Artikel 2 van het Koninklijk besluit van 29 september 1962 (Stb. 1962, 385) wordt als volgt gewijzigd:
 A. In het eerste lid worden de woorden «in het jaar 1962» vervangen door «gedurende het tijdvak van 28 juni 1958 tot 1 oktober 1962»
 B. In het tweede lid wordt het woord «jaar» vervangen door «tijdvak».
 C. In het derde lid worden de woorden «Aan hen die in de gebieden en in het jaar» vervangen door «Aan hen die in 1962 in de gebieden».

 Onze Ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken zijn, ieder voor zover hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

's-Gravenhage, 21 februari 1992

Beatrix

De Minister van Defensie,
A.L. ter Beek

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C.I. Dales

Uitgegeven de zevende mei 1992

De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin