Staatsblad
van het Koninkrijk der NederlandenJaargang 1987


 
 
 


657
Besluit van 23 december 1987, houdende aanvulling van het Koninklijk besluit van 30 juli 1982, Stb. 511 tot instelling van de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties


 

 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 21 december 1987, Directoraat-Generaal Personeel, Bureau Onderscheidingen, nr. PO 87/004/6399;
 Overwegende, dat het gewenst is aan militairen die hebben deelgenomen aan de mijnenbestrijdingsoperatie in en nabij de Perzische Golf de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties met een gesp toe te kennen;

 Hebben goedgevonden en verstaan:

 In het Koninklijk besluit van 30 juli 1982, no. 157, wordt na artikel 11 een artikel 11a ingevoegd, luidende:

Artikel 11a

 In verband met de mijnenbestrijdingsoperatie in 1987 en 1988 in en nabij de Perzische Golf wordt de gesp «Golf» ingesteld.

 Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

's-Gravenhage, 23 december 1987

Beatrix

De Minister van Defensie
W.F. van Eekelen

Uitgegeven de achtentwintigste januari 1988

De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes