Staatsblad
van het Koninkrijk der NederlandenJaargang 1941


 
 


B 77
BESLUIT van 28 Augustus 1941, houdende instelling van een Vliegerkruis


 

 Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

 Op het gemeenschappelijk rapport van Onze Ministers van Algemeene Zaken, van Marine, van Oorlog, van Koloniën en van Waterstaat, dd. 23 Augustus 1943, Afdeeling IV (3209/41), No. 9;

 Hebben goedgevonden en verstaan:
te bepalen:

Artikel 1.
 
Er wordt ingesteld een Vliegerkruis.
 
Artikel 2.
 
 
Het Vliegerkruis wordt door Ons toegekend voor daden van initiatief, moed en volharding, bedreven gedurende een vlucht in tijd van oorlog, al dan niet in onmiddellijke aanraking met den vijand.
 
Artikel 3. Het vliegerkruis kan worden toegekend aan:
1o militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden;
2o niet-militairen, Nederlander of Nederlandsch onderdaan zijnde;
3o
 
 
vreemdelingen, indien hun verrichtingen in de lucht van uitnemend belang zijn voor den Nederlandschen Staat.
 
Artikel 4.
 
 
 
 
Het Vliegerkruis, waarvan het model door Ons zal worden vastgesteld, bestaat uit een vierarmig kruis. Het kruis is bevestigd op een diagonaal gestreept oranje-wit zijden lint, ter breedte van 27 millimeter, elke streep ter breedte van 2,7 millimeter, de streepen loopende onder een hoek van 45o van links naar rechts, beginnende met een oranje streep.
 
Artikel 5.
 
 
 
Zij, aan wie het Vliegerkruis reeds éénmaal is toegekend, en die daarna wederom door gelijkwaardige daden in aanmerking komen voor die onderscheiding, dragen het cijfer "2" op het lint van het Vliegerkruis. Bij een volgende gelijkwaardige daad kan het cijfer 2 verhoogd worden tot "3" en verder.
 
Artikel 6.
 
 
 
In bijzondere gevallen, te Onzer beoordeeling, kan het Vliegerkruis tijdelijk of blijvend worden ontnomen aan hen, die zich dit eereteeken niet waardig hebben getoond.
Onze Ministers van Algemeene Zaken, van Marine, van Oorlog, van Koloniën en van Waterstaat zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Londen, 28 Augustus 1941

Wilhelmina

De Minister van Algemeene Zaken a.i.,
van Boeyen.
De Minister van Marine,
Fürstner.
De Minister van Oorlog a.i.,
van Boeyen.
De Minister van Koloniën a.i.
Welter.
De Minister van Waterstaat,
Albarda.