NO. 4158 MEDAILLE VOOR BURGERLIJKE VERDIENSTEN behoeven bij het overlijden der begiftigden niet te worden teruggegeven.
   Bij het schrijven van den Gouvernements Secretaris van 22 Juni 1885 no. 978 heeft de Regeering aan den Resident van Semarang, die daaromtrent inlichting gevraagd had, doen mededeelen, dat bij overlijden van met de medaille voor burgerlijke verdiensten begiftigde personen, de medailles niet aan het Gouvernement behoeven te worden teruggegeven.