NO. 3179
MEDAILLE VOOR BURGERLIJKE
VERDIENSTEN.
  Minimum-dienst-
tijd                                              
BESLUT.
No. 5
BATAVIA, 23 Maart 1877.  
   Gelezen enz.

   Is goedgevonden en verstaan:

   Eerstelijk: enz.

   Ten tweede: Aan den resident van B. te kennen te geven dat, (het geval van buitengewone verdiensten uitgezonderd), een aantal van 30 dienstjaren als minimum is aangenomen, waarna eenig inlandsch hoofd voor eene buitengewone onderscheiding als medaille voor burgerlijke verdiensten in de termen kan vallen en dat in verband hiermede in zijn voorstel om aan het dessahoofd van K. (distrikt P.). S. de bronzen medaille toe te kennen, niet wordt getreden.

   Extract, enz: