NO. 1743
Medailles
BESLUIT.
No. 24
Buitenzorg, 6 December 1865.  
   Gelezen het rekest, gedagteekend Batavia, 21 Augustus 1865, van N.N., juwelier aldaar, daarbij, onder mededeeling dat verscheidene inlandsche hoofden, die door het gouvernement voor bewezen goede diensten met medailles begiftigd zijn, bij hem kleinere exemplaren van die medailles besteld hebben, met het doel om die op de borst te dragen, - verzoekende ingelicht te worden omtrent de vraag, hoedanig en aan welk lint die kleinere medailles gedragen behooren te worden.
   De raad van Nederlandsch-Indië gehoord;
   Is goedgevonden en verstaan:
Aan den adressant te kennen te geven en als beginsel aan te nemem, dat de medailles, waarmede inlandsche vorsten, hoofden en ambtenaren door het gouvernement zijn begiftigd, alleen mogen gedragen worden, zoo als die zijn uitgereikt en niet in een verkleind model, en dat in geen geval als legpenningen uitgereikte medailles mogen gedragen, noch iets aan de vorm daarvan mag veranderd worden.
   Afschrift, enz.