VLOOTORDERS

909.       DE “1939-1943 STAR”

              (onderscheidingen - Britsch - decoratie)

  Onder verwijzing naar V.O. 823 en 890 wordt in herinnering gebracht, dat Militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden de Britsche Onderscheiding “1939-1943 Star” niet mogen aannemen. Het gestelde in A.F.O. 660/44 van 10 Februari 1944 betreffende opvarenden van Hr.Ms. “Dolfijn” en “Isaac Sweers” (en sleepboot “Schelde”) heeft dan ook uitsluitend betrekking op het Britsche Liaison personeel aan boord van genoemde schepen.
  Nederlanders, niet zijnde Nederlandsche militairen met Koninklijke toestemming overgegaan (ingelijfd) in Britschen Militairen dienst, kunnen als Britsche Militairen uiteraard wel de “1939-1943 Star” aannemen, indien zij op de overeenkomstige Nederlandsche Onderscheiding geen aanspraak kunnen maken (zie A.F.O. 3658/43 para 6), Nederlandsche militairen, die tevens in Britsche Militairen dienst zijn (b.v. R.A.F. V.R.) blijven Nederlandsch Militair en mogen als zoodanig deze Britsche onderscheiding niet aannemen.

(Besch. M.v.M. No. S 356/3/3/44 ddo. 13 Mei 1944)