LEGERORDERS 1952


Nr 373 L-LM

Ministeriële Kennisgeving
van 17 December 1952, Directoraat Personeel, Bur.Onderscheidingen, Nr 349793

Machtiging tot het dragen op de uniform van de Koreaanse Oorlogsmedaille

A.  Koninklijk Besluit van 7 November 1952, nr 9:

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

  Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 31 October 1952, Staf Directoraat Personeel, Bur. Onderscheidingen, DG La G 382;

  Overwegende:

  dat door de Zuidkoreaanse Regering aan militairen, die deel uitmaken of uitgemaakt hebben van het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea, de Koreaanse Oorlogsmedaille is of zal kunnen worden toegekend;

  dat het op de uniform dragen van de Koreaanse Oorlogsmedaille door bovengenoemde militairen bijzonder op prijs wordt gesteld;

    Hebben goedgevonden en verstaan:

  Toestemming te verlenen aan het personeel, hetwelk behoort of behoord heeft tot het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea en hetwelk voor toekenning van de Koreaanse Oorlogsmedaille in aanmerking is gebracht, tot het op de uniform dragen van de Koreaanse Oorlogsmedaille.

  Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden en hetwelk zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Soestdijk, 7 November 1952.

(get.) JULIANA

De Minister van Oorlog
(get.) C. STAF.

B.  Uitvoeringsbepalingen

  1.  Van de toekenning van de Koreaanse Oorlogsmedaille dient aantekening te worden gehouden op de contrôlelijst en in het zakboekje van de betrokkene.
  2.  C.-N.D.V.N. zendt telkenmale aan het M.v.O. een opgave, bevattende de namen, voornamen, rang (effectief, c.q. tijdelijk) en legernummer(s) aan wie het onder 1 genoemde herinneringsteken is toegekend.