LEGERORDERS 1952


Nr 264 L-LM

Ministeriële Beschikking
van 29 Augustus 1952, Generale Staf, Nr 8960

Draagwijze van klein-model decoraties

  In het voorlopig REC komt in pt. 686 de laatste zin te vervallen en wordt vervangen door een nieuwe alinea, luidende:

  "Overigens worden klein-model decoraties gedragen hangende aan het lint, hetwelk aan een speldmontuur is bevestigd; de onderzijde van de decoraties moet één lijn vormen, evenwijdig aan het speldmontuur. (Het is echter toegestaan, een speldmontuur dat op de oude wijze, n.l. evenals model-decoraties, is opgemaakt, af te dragen.) Het speldmontuur wordt gedragen op dezelfde wijze als in pt. 676 voor modeldecoraties is bepaald".