LEGERORDERS 1952


Nr 249 L

Ministeriële Beschikking
8 Augustus 1952, Generale Staf, Nr 8885

Combat Infantryman Badge

  De Minister van Oorlog,

  overwegende dat het gewenst is, dat de tot het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea behorende militairen, aan wie door de Commandant van het 38e Regiment infanterie van de Verenigde Staten van Amerika de ,,Combat Infantryman Badge" is toegekend, deze op de uniform mogen dragen:

    besluit

  Aan het bepaalde in Bijlage 1 van de Ministeriële Beschikking van 30 Januari 1951, Kabinet Nr 1034, wordt onder ,,IV Bijzondere onderscheidingstekenen" na punt 9 (LO 1951, nr 35 L, blz. 18) een nieuw punt 10 toegevoegd, luidende:
  ,,10.  Militairen, aan wie door een tot de Verenigde Naties behorende buitenlandse autoriteit een militaire onderscheiding is toegekend als beloning voor of erkenning van verrichte militaire prestaties ten dienste van de Verenigde Naties - mits het niet een onderscheiding betreft die door het staatshoofd of door de regering wordt verleend en voor het aannemen, c.q. het aannemen en dragen, van welke de vergunning van H.M. de Koningin is vereist - mogen dit onderscheidingsteken dragen op de wijze zoals deze in het desbetreffende land gebruikelijk is."