LEGERORDERS 1952


Nr 207 L-LM

Ministeriële Kennisgeving
van 30 Juni 1952, Directoraat Personeel, Bur. Onderscheidingen, Nr W 204
Bureau Onderscheidingen, Nr 329692

Machtiging tot het op de uniform dragen van het "Unit Citation Emblem"

  Ter kennis van de Koninklijke landmacht wordt gebracht:
  de tekst van het Koninklijk besluit van 10 Juni 1952, nr 17, luidende als volgt:

  "Wij Juliana, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

  Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 31 Mei 1952, DG La R 165;

  Overwegende:

  dat door de President van de Verenigde Staten van Noord-Amerika is bepaald dat de 2e Amerikaanse Infanterie Divisie, waartoe eveneens het hierbij ingedeelde Nederlands Detachement Verenigde Naties behoorde, ter zake van hoge plichtsvervulling en buitengewone heldhaftigheid heeft betoond in het tijdvak van 16 tot 22 Mei 1951, in de strijd tegen de vijand bij Hongchon in Korea, eervol zou worden vermeld;
  dat door deze bepaling het Nederlands Detachement Verenigde Naties voor de tweede maal eervol is vermeld;
  dat het personeel hetwelk deel uitmaakte van genoemd detachement ten tijde van de eerste eervolle vermelding en evenees deel uitmaakte van dit detachement ten tijde van de krijsgverrichtingen bij Hongchon van 16 tot 22 Mei 1951 het eerder beschreven onderscheidingsteken, waartoe toestemming tot dragen op de uniform werd verleend bij Ons Besluit van 1 Augustus 1951 nr 24, zal mogen dragen met een daarop in het midden aangebrachte "Bronze Oak-Leaf Cluster".

    Hebben goedgevonden en verstaan:

  Toestemming te verlenen aan het personeel hetwelk behoort of behoord heeft tot het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea, hetwelk ten tijde van de krijgsverrichtingen in het tijdvak van 16 tot 22 Mei 1951 bij Hongchon in Korea deel uitmaakte van dat detachement:

  1.  tot het op de rechterborst dragen van een onderscheidingsteken bestaande uit een donkerblauw lint gevat in een goudgele metalen omlijsting van laurierbladeren, zijnde het ereteken verbonden aan de "Distinguished Unit Citation";

  2.  tot het dragen van het onder 1 genoemde onderscheidingsteken, waarop in het midden is aangebracht de "Bronze Oak-Leaf Cluster" mits dit personeel reeds gerechtigd was tot het dragen van het onderscheidingsteken, genoemd in Ons Besluit van 1 Augustus 1951 nr 24.

  Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden en hetwelk zal worden geplaatst in de Staatscourant.

  Soestdijk, 10 Juni 1952.

get. JULIANA.

De Minister van Oorlog,
get. C. STAF.