LEGERORDERS 1952


Nr 202 L-LM

Ministeriële Kennisgeving
van 28 Augustus 1951, Staf Directoraat Personeel, Bur. Onderscheidingen, Nr 231535

Toestemming tot het dragen van een baton

  Ter kennis van de Koninklijke landmacht wordt gebracht het Koninklijk besluit van 1 Augustus 1951, No. 24, luidende:

  Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

  Overwegende, dat door de President der Verenigde Staten van Noord-Amerika is bepaald dat het Nederlands Detachement Verenigde Naties ter zake van hoge plichtsvervulling en buitengewone heldhaftigheid in het tijdvak van 12 tot 15 Februari 1951, in de strijd tegenover de vijand bij Hoengsong en Wonju, in Korea, betoond, eervol zal worden vermeld;
  Overwegende verder dat aan het personeel dat ten tijde van deze krijgsverrichtingen deel uitmaakte van genoemd detachement een onderscheidingsteken is uitgereikt hetwelk gedragen zal worden op de rechterborst en hetwelk bestaat uit een lint van donkerblauw veld gevat in een goudgele rand;
  Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 25 juli 1951, DG La C 178;

  HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

  Toestemming te verlenen aan het personeel van het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea, hetwelk, ten tijde van de krijgsverrichtingen in het tijdvak van 12 tot 15 Februari 1951 bij Hoengsong en Wonju, in Korea, deel uitmaakte van dat detachement, tot het op de rechterborst drafen van een lint bestaande uit een donkerblauw veld gevat in een goudgele rand, wel lint aan dit personeel is toegekend in verband met een door de President der Verenigde Staten van Amerika aan genoemd detachement verleende eervolle vermelding ter zake van bovengenoemde krijgsverrichtingen.
  Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.

Het Loo, 1 Augustus 1951.
get. JULIANA.

De Minister van Oorlog,
get. C. STAF.