LEGERORDERS 1950


No. 289 L-LM

Ministeriële Beschikking
van 15 November 1950, Kabinet, Nr 861

Omschrijving onderscheidingsteken militaire lichamelijke vaardigheidsproeven

  1.    Ingevolge het gestelde in pt. 3 van LO 1949 nr 152 L-LM wordt bij het voldoen aan de minimum eisen van de militaire lichamelijke vaardigheidsproeven het onderscheidingsteken als volgt vastgesteld:

  a.    Bij het voldoen aan de gestelde acht minimum eisen: een embleem, uitgevoerd in brons, bestaande uit een monogram, gevormd door de letters MLV (militaire lichamelijke vaardigheid), van blauw emaille; het monogram wordt doorkruist door twee zwaarden en is omgeven door een krans van lauwertakken.

  b.    Wanneer ingevolge het gestelde in pt. 4 van LO 1949 nr 152 L-LM ontheffing van het afleggen van de zwemproef is verleend, zal hetzelfde onderscheidingsteken worden uitgereikt met dien verstande, dat de letters MLV niet zijn geëmailleerd.

  2.    Het embleem zal uitsluitend als draagspeld op de plooi van de linker borstzak van de veldtenue en de dagelijkse tenue worden gedragen.

  3.    In afwijking van het gestelde in pt. 2 van LO 1949 nr 152 L-LM zullen de MLV-proeven voor de militairen, behorende tot de Koninklijke landmacht, na opleiding van 30 weken, gerekend na datum van opkomst voor eerste oefening, worden afgelegd.