LEGERORDERS 1950


No. 288 L-LM

Ministeriële Beschikking
van 11 November 1950, Directoraat voor de Demobilisatie der Koninklijke Landmacht, Nr 164241

Regeling betreffende gedemobiliseerde militairen, die in aanmerking komen voor het ontvangen van een erecertificaat en een demobilisatie-insigne

  In afwijking van het gestelde in L.O. ne 254 L-LM dd. 2 October 1950, wordt bepaald, dat de woorden: "gedurende tenminste 6 maanden dienst" moeten worden gelezen als: "gedurende tenminste 3 maanden dienst".