LEGERORDERS 1947


No. 292

Ministeriële beschikking van 2 September 1947, Mil. Kab., nr. 51.

Draagspeld militaire 24 uurs rit.

   Ten vervolge op de Ministeriële beschikking van 29 November 1946, Militair Kabinet, Bureau 4, nr. 902, opgenomen in legerorder 1946, nr. 442, wordt bepaald:

   1. Indien de omstandigheden zulks toelaten wordt jaarlijks een militaire 24 uurs oefenrit gehouden voor militaire automobielen en -motorrijwielen. De organisatie van deze ritten staat onder auspiciëen van de K.N.A.C., de K.N.M.V. en de militaire commissie voor automobiel- en motorwedstrijden.

   2. Jaarlijks worden door de militaire commissie voor automobiel- en motorwedstrijden de normen vastgesteld waaraan de deelnemers moeten voldoen, ten einde in het bezit van de draagspeld militaire 24 uurs rit te geraken.

   3. Indien door een militair meermalen met goed gevolg aan de hierbedoelde rit is deelgenomen, zal dit aantal worden aangegeven door een cijfer, aangebracht op de draagspeld en vermeldende het aantal malen, dat aan de gestelde eisen werd voldaan.