LEGERORDERS 1946


No. 456

Ministerieele beschikking van 9 December 1946, Mil. Kab., nr. 905.

R.A.F. Memorial Aircrew Badge

   Aan het volgende personeel van de Militaire Luchtvaart van de Koninklijke landmacht wordt vergunning verleend boven de rechterborstzak van de uniform de z.g. "R.A.F. Memorial Aircrew Badge" te dragen:

   Personeel, dat tusschen 10 Mei 1940 en 15 Augustus 1945 gedetacheerd is geweest bij de R.A.F.V.R. en gerechtigd was tot het dragen van de R.A.F. Aircrew Badge;

   een en ander, indien zij, naar het oordeel van den Directeur Luchtstrijdkrachten aan deze voorwaarden hebben voldaan.