LEGERORDERS 1946


No. 442

Ministerieele beschikking van 29 November 1946, Mil. Kab., nr. 902.

Draagspeld militaire 24 uurs rit.

   De Minister van Oorlog,
   overwegende de wenschelijkheid richtlijnen vast te stellen voor het dragen van de draagspeld voor de militaire 24 uurs rit,
       bepaalt:
   1.   het dragen van de draagspeld, wegens het met gunstig gevolg volbrengen van de door de K.N.A.C. in samenwerking met de militaire commissie voor automobiel- en sportwedstrijden georganiseerde militaire 24 uurs rit, is aan den in uniform gekleeden militair, voor zoover hij daartoe is gerechtigd, toegestaan;
   2.   de speld wordt bij de veld- en dagelijksche tenue gedragen op de plooi van den linkerborstzak en wel op het midden der plooi gelegen tusschen de punt van de klep van den borstzak en den onderkant van de plooi c.q. onder het in Legerorder 1946, nr. 183, bedoelde herinneringsinsigne Binnenlandsche Strijdkrachten; bij de gekleede- en ceremonieele tenue wordt de speld bevestigd op het linkerborstpand van de jas, gekleede tenue of ceremonieele tenue, links van het in Legerorder 1946, nr. 183 bedoelde herinneringsinsigne Binnenlandsche Strijdkrachten.