LEGERORDERS 1946


No. 259

Ministerieele beschikking van 1 Augustus 1946, Afd. A I, nr. 15.

Posthume toekenning van onderscheidingen.

   Ter kennis van de Koninklijke landmacht wordt gebracht, dat het Hare Majesteit de Koningin bij Hoogstderzelver Besluit van 10 April 1946, nr. 1, heeft behaagd te bepalen dat het VLIEGERKRUIS, het BRONZEN KRUIS en het KRUIS VAN VERDIENSTE, indien dit in bijzondere gevallen door het Hoofd van het betrokken Departement van Algemeen Bestuur wenschelijk wordt geacht, ook posthuum kunnen worden toegekend.