LEGERORDERS 1945


No. 183.

Ministeriële beschikking van 14 November 1945, Mil. Kab., nr. 417.

Oranje-blauwe fluitkoord Kon. Ned. Brig. Prinses Irene.

   Overwegende

   de wenschelijkheid, militairen, die gedurende het tijdvak tusschen de landing op het vaste land van Europa in Augustus 1944 en het bereiken van de Nederlandsche grens onafgebroken tot het operatieve deel van de Brigade hebben behoord, dan wel door ziekte of verwonding een deel van dit tijdvak afwezig zijn geweest, doch de landing hebben medegemaakt, het recht toe te kennen een onderscheidingsteeken te dragen, dat aan dezen bij voornoemde Brigade doorgebrachten diensttijd, herinnert;

   bepaalt:

   de militairen, die tusschen 8 Augustus 1944 en 21 September 1944 onafgebroken tot het operatieve deel van de Koninklijke Nederlandsche Brigade Prinses Irene hebben behoord, dan wel door ziekte of verwonding een deel van dit tijdvak afwezig zijn geweest, doch de landing op 8 augustus 1944 hebben meegemaakt, mogen, ongeacht het troepenonderdeel waarvan zij deel uitmaakten, het oranje-blauwe fluitkoord van voornoemde Brigade blijven dragen.