LEGERORDERS 1939


No. 78

Ministeriële beschikking van 20 Februari 1939, IIde Afd. B, nr. 57.

Onderscheidingsteeken van het Nederlandsche Roode Kruis.

   Krachtens verleende Koninklijke goedkeuring, mag de zilveren gesp met opschrift "XXX" en die met opschrift "XL", ingesteld door het Hoofdbestuur vn het Nederlandsche Roode Kruis en toe te kennen aan hen die 30, onderscheidenlijk 40 jaren en langer een functie in de vereeniging hebben bekleed, door militairen en door de leden van de transportcolonnes van het Nederlandsche Roode Kruis, in uniform, zoowel in als buiten dienst, worden gedragen. Het onderscheidingsteeken wordt bevestigd op het lint van de bronzen draagmedaille van het Roode Kruis, bedoeld in L.O. 1927, nr. 236.