LEGERORDERS 1935


No. 17.

Ministeriële beschikking van 18 Januari 1935, IIIde Afd. B, nr. 58.

Onderscheidingsteeken wegens langdurigen dienst als officier.

   Aangezien gebleken is, dat officieren (reserve-officieren) door hun commandanten niet steeds in kennis worden gesteld met de aan hen verleende vergunning tot verwisseling van het cijfer in het aan hen uitgereikte onderscheidingsteeken wegens langdurigen dienst als officier, wordt bedoelden commandanten bij deze opgedragen aan de ter zake in de toekomst verschijnende legerorders volledige uitvoering te geven.