LEGERORDERS 1934


No. 197.

Ministerieele kennisgeving van 28 Juni 1934,
IIde Afd. B Nr. 3.

Onderscheidingsteeken van het Nederlandsche Roode Kruis

   Krachtens verleende Koninklijke goedkeuring, mag de zilveren gesp met het opschrift ,,XX", ingesteld door het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis en toe te kennen aan hen, die 20 jaren en langer een functie in de vereeniging hebben bekleed, door militairen en door leden van de transportcolonnes van het Nederlandsche Roode Kruis, in uniform, zoowel in als buiten dienst, worden gedragen.
   Het onderscheidinsteeken wordt bevestigd op het lint van de bronzen draagmedaille van het Roode Kruis, bedoeld in L.O. 1927, nr. 236.