LEGERORDERS 1929


No. 281

Ministerieele kennisgeving van 28 November 1929, VIIIste Afd., nr. 95.

Toepassing der Zegelwet 1917.

   Blijkens een van den Minister van Financiën ontvangen mededeeling zijn verzoekschriften, waarbij verlof wordt gevraagd tot het aannemen van vreemde ordeteekenen, niet aan zegelrecht onderworpen.