LEGERORDERS 1927


No. 236

Ministerieele beschikking van 8 Juli 1927
IIde Afd., nr. 41

DRAAGMEDAILLE ROODE KRUIS

   De bronzen draagmedaille voor 10-jarigen trouwen dienst, ingesteld door het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan dier vereeniging, mag door militairen en leden der transportcolonnes van het Nederlandsche Roode Kruis, aan wie deze medaille is toegekend, in het openbaar, zoowel in als buiten dienst, op de uniform worden gedragen.