LEGERORDERS 1925


No. 55

Ministerieele Kennisgeving van 5 Februari 1925, IIIde Afd., Nr. 25.

Mobilisatie-herinneringskruis.

(Zie ook L.O. 1924, nr. 396)

   Het Nationaal Comité Herdenking Mobilisatie 1914 heeft ten aanzien van het Mobilisatie-herinneringskruis het volgende bekend gemaakt.

   I.   Tot het dragen van het kruis zijn gerechtigd:

   a.   al degenen, die in de periode Aug. 1914-Nov. 1918 een door de Regeering erkende Nederlandsche uniform hebben gedragen; alzoo alle beroeps- en verlofs-militairen (van alle categoriën), die in deze periode hier te lande of in de overzeesche gewesten dan wel bij de vloot gedurende korter of langer tijd onder de wapenen zijn geweest;

   b.   alle niet-militairen, die:

   of ter vervanging dan wel ter aanvulling van militair personeel en daartoe bij de troepen of staven (alzoo onder een militair bevel) zijn ingedeeld geweest; of behoorden tot lichamen, dienende ten nutte van de krijgsmacht of van de landsverdedinging, welke lichamen door de Regeering zijn erkend, indien niet door haar zelf ingesteld.

   II.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .