GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 41874
21 februari
2019


Wijziging Reglement sportpenning gemeente Gouda

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 12 februari 2019;
 
 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;

besluit tot:

Het vaststellen van de volgende wijzigingen:

Artikel I

Het Reglement sportpenning gemeente Gouda wordt gewijzigd als volgt.

 1. Artikel 2 komt te luiden:

  Een Goudse sporter komt in aanmerking voor de sportpenning bij het winnen van een gouden medaille op een Nederlands Kampioenschap (NK), Europees Kampioenschap (EK), Wereldkampioenschap (WK) en bij het winnen van een gouden, zilveren of bronzen medaille op Olympische Spelen of Paralympische Spelen.
   
 2. Artikel 3 komt te luiden:

  Een sporter komt in aanmerking voor de penning indien hij of zij in Gouda woont, lid is van een Goudse sportvereniging of meer dan tien jaar in Gouda woonachtig is geweest.
   
 3. Artikel 5 komt te luiden:

  Alleen sporters die in de hoogste klasse seniorencategorie of de oudste juniorencategorie, daarbinnen indien van toepassing in de eigen leeftijds- of gewichtsklasse, de prestatie hebben behaald, komen in aanmerking voor de sportpenning.
   

Artikel II

Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking.


Aldus besloten in de vergadering van 12 februari 2019.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,
E.M. Branderhorst

de burgemeester,
M. Salet


Toelichting op wijzigingsbesluit Reglement sportpenning

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 2

Een Goudse sporter komt in aanmerking voor de sportpenning bij het behalen van Nederlands, Europees, Wereld of Olympisch kampioenschap.
Artikel 2

Een Goudse sporter komt in aanmerking voor de sportpenning bij het winnen van een gouden medaille op een Nederlands Kampioenschap (NK), Europees Kampioenschap (EK), Wereldkampioenschap (WK) en bij het winnen van een gouden, zilveren of bronzen medaille op Olympische Spelen of Paralympische Spelen.
Artikel 3

Een sporter komt in aanmerking voor de penning indien hij of zij in Gouda woont of lid is van een Goudse sportvereniging.
Artikel 3

Een sporter komt in aanmerking voor de penning indien hij of zij in Gouda woont, lid is van een Goudse sportvereniging of meer dan tien jaar in Gouda woonachtig is geweest.
Artikel 5

Alleen sporters die in de (neo)seniorencategorie of de oudste juniorencategorie de prestatie hebben behaald komen in aanmerking voor de sportpenning.
Artikel 5

Alleen sporters die in de hoogste klasse seniorencategorie of de oudste juniorencategorie, daarbinnen indien van toepassing in de eigen leeftijds- of gewichtsklasse, de prestatie hebben behaald, komen in aanmerking voor de sportpenning.

Artikel 2

Omdat het winnen van een olympische medaille over het algemeen hoger wordt aangeslagen en er landelijk dan ook veel aandacht aan wordt besteed, vinden we ook het winnen van een zilveren of bronzen medaille op Olympische Spelen ‘sportpenningwaardig’. Dit maakt dat artikel 2 is aangevuld.

Artikel 3

De toevoeging aan artikel 3 – tien jaar in Gouda hebben gewoond – is wenselijk omdat sporters tijdens hun carrière nogal eens verhuizen (vanwege trainingsfaciliteiten elders in het land of omdat ze voor een buitenlandse club gaan spelen). Die sporters komen nu niet in aanmerking komen voor een sportpenning, ondanks dat ze een grote affiniteit met Gouda hebben.

Artikel 5

De wijziging van artikel 5 is wenselijk vanwege het feit dat we alleen die sporters een sportpenning willen uitreiken, die ook daadwerkelijk op het hoogste niveau hun prestatie behalen, dat is de gedachte van de sportpenning. Sommige sporten zijn zo klein dat er landelijke competities op lagere niveaus zijn. Een winnaar daarvan zou volgens de huidige regeling in aanmerking kunnen komen voor een sportpenning, terwijl we dat dus niet wenselijk vinden. Ook zijn er verschillende sporten waarin een sporter kampioen kan worden in zijn of haar gewichtsklasse of leeftijdscategorie. Door dat expliciet te benoemen in het reglement wordt duidelijker dat ook die kampioenen in aanmerking komen voor een sportpenning.