GEMEENTEBLAD
Nr. 150857
30 augustus
2017


Verordening op het toekennen van de erepenning en gemeentepenning van de gemeente Sliedrecht

De raad der gemeente Sliedrecht;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2015;

besluit:

Vast te stellen de "Verordening op het toekennen van de erepenning en gemeentepenning van de gemeente Sliedrecht" en daartoe de volgende tekst vast te stellen:Artikel 1 Erepenning
De gemeente Sliedrecht kent een erepenning, geslagen in zilver, met een doorsnede van 5 centimeter. Aan de ene zijde van de erepenning is het wapen van de gemeente afgebeeld met daarboven de tekst "gemeente Sliedrecht ". Aan de andere zijde is de erepenning voorzien van een passende inscriptie met daarboven de tekst "erepenning".

Artikel 2 Toekennen erepenning

  1. De erepenning wordt, als blijk van waardering en erkentelijkheid toegekend aan personen, die zich gedurende lange tijd op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Sliedrecht of haar gemeenschap.
  2. De toekenning geschiedt bij een met redenen omkleed besluit van burgemeester en wethouders enhet presidium gehoord hebbend.
  3. Bij de toekenning van de erepenning wordt tevens een zilveren reversknoop uitgereikt, met een doorsnede van 15 millimeter, voorzien van het wapen van de gemeente Sliedrecht en het randschrift "gemeente Sliedrecht".
  4. De persoon aan wie een erepenning is uitgereikt mag zich voortaan "ereburger van de gemeente Sliedrecht" noemen.

Artikel 3 Gemeentepenning
De gemeente Sliedrecht kent een gemeentepenning, geslagen in verzilverd metaal, met een doorsnede van 4 centimeter. Aan de ene zijde van de gemeentepenning is het wapen van de gemeente Sliedrecht afgebeeld met daarboven de tekst "gemeente Sliedrecht". Aan de andere zijde is de gemeentepenning voorzien van de naam van de persoon met daarboven de tekst "gemeentepenning".

Artikel 4 Toekenning gemeentepenning

  1. De gemeentepenning wordt, als blijk van waardering en erkentelijkheid, toegekend aan personen die zich in belangrijke mate en op een breed terrein verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Sliedrecht of haar gemeenschap.
  2. De toekenning geschiedt bij een met redenen omkleed besluit van burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Inwerkingtreding

  1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.
  2. De verordening regelende het toekennen van de erepenning en gemeentepenning van de gemeente Sliedrecht 1998 vervalt op de dag, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 26 januari 2016.

De griffier,
mr. R.P.A. van Aalst

De voorzitter,
drs. A.P.J. van Hemmen

Namens deze,