Dagorder Commandant der Strijdkrachten

Datum 14 april 2008
Ons kernmerk 08-02
Onderwerp Insigne voor "optreden onder gevechtsomstandigheden"
  

In het kader van operationeel optreden kunnen binnen het huidige decoratiestelsel aan militairen verschillende onderscheidingen worden toegekend. Deze variëren van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties voor elke militair die gedurende een bepaalde periode aan een operatie heeft deelgenomen tot aan een dapperheidonderscheiding als er sprake is van bijzonder moedig of dapper handelen. Tijdens operationeel optreden kunnen militairen, soms veelvuldig, worden geconfronteerd met het moeten uitvoeren van hun taak onder zeer risicovolle omstandigheden. Ik heb de afgelopen periode veel signalen van militairen ontvangen die binnen het huidige decoratiestelsel onvoldoende erkenning ervaren voor hun functioneren onder dergelijke omstandigheden.

Ik erken deze behoefte en heb besloten een insigne in te voeren om deze erkenning zichtbaar te maken. Het gaat hierbij niet om een onderscheiding binnen het huidige decoratiestelsel, maar om een zichtbaar “blijk van herkenning en erkenning” voor die militairen die in bepaalde risicovolle omstandigheden hebben moeten functioneren. Andere landen kennen vergelijkbare insignes zoals de Combat Infantry Badge en de Combat Action Badge in de Verenigde Staten.

Het insigne voor “optreden onder gevechtsomstandigheden” is niet onderscheidend naar operationeel commando, dienst, wapen/dienstvak of vakgebied. Het insigne kan op alle tenues worden gedragen. De komende periode zal in samenspraak met onder meer de Operationele Commando’s criteria worden ontwikkeld die recht doen aan de verschillende wijzen van operationeel optreden binnen de krijgsmacht. Daarnaast wordt een praktisch werkbare aanvraag- en toekenningsprocedure vastgesteld. Ik zie dit insigne als een blijk van erkenning, naast het in 2001 vastgestelde decoratiebeleid waardoor het insigne met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2001 zal worden ingevoerd.

Generaal D.L. Berlijn
Commandant der Strijdkrachten