MINISTERIE VAN DEFENSIE
Bureau Secretaris-generaal
Sectie Onderscheidingen

Ministeriële kennisgeving
Sectie Onderscheidingen, nr. DO 062/2002 002068


Onderwerp: Huwelijksmedaille, ter herinnering aan het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden.


I.

1.       Ter kennis van het Ministerie van Defensie wordt gebracht dat, onder anderen, een aantal militairen, veteranen en burgerambtenaren van defensie, direct betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het huwelijk, is begiftigd met de Huwelijksmedaille, ingesteld ter herinnering aan het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden op 2 februari 2002.

2.       De medaille draagt de naam Huwelijksmedaille 2002.

3.       De medaille is cirkelvormig met een middellijn van 30 millimeter en vervaardigd van zilver 1e gehalte.

4.       De voorzijde van de medaille vertoont de naar rechts gewende beeldenaar van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en de naar links gewende beeldenaar van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden met daarboven een kroon. Aan de keerzijde een kroon en een gestileerd monogram "MW" waaronder de tekst "twee twee tweeduizendtwee M´xima Willem-Alexander".

5.       De medaille is door middel van een ring verbonden aan een moiré lint van 27 millimeter breed. Het lint heeft zeven banen in de kleuren Nassau-blauw, geel, zwart, oranje, zwart, geel en Nassau-blauw in de breedtes van respectievelijk 2, 2, 2, 15, 2, 2 en 2 millimeter.

II.
Administratieve bepalingen.

6.       De Huwelijksmedaille 2002 (code: HM02) zal, aan de militairen, veteranen en burgerambtenaren van defensie die met de medaille zijn begiftigd, in de komende weken per aangetekende post aan het huisadres worden verzonden.

7.       De medaille en oorkonde worden slechts eenmalig verstrekt, vervanging is niet mogelijk.

8.       Het is aan hen, die met de medaille zijn begiftigd eveneens vergund de medaille in verkleinde vorm aan het lint, dan wel alleen het lint te dragen.

9.       De medaille wordt op de voor herinneringsmedailles voorgeschreven wijze gedragen en komt in de protocollaire draagvolgorde direct na de Medaille bezoek Nederlandse Antillen 1980.

10.       Deze kennisgeving zal worden opgenomen in de MP-bundel "Decoraties" 10.004.

  's-Gravenhage, 1 juli 2002
DE SECRETARIS-GENERAAL

(w.g.)

Drs. D.J. Barth