De raad der gemeente Amerongen;

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

  B E S L U I T :

vast te stellen de volgende :

  Artikel 1.

Ingesteld wordt een ere-penning der gemeente Amerongen.

  Artikel 2.

1. De ere-penning wordt in goud en zilver geslagen.
2. Burgemeester en wethouders bepalen de vorm en het opschrift der ere-penning.

  Artikel 3.

1. De ere-penning in goud kan worden toegekend op grond van zeer bijzondere verdiensten jegens de gemeente en/of de burgerij.
2. De ere-penning in zilver kan worden toegekend op grond van bijzondere verdiensten jegens de gemeente en/of de burgerij.

  Artikel 4

De toekenning van de ere-penning geschiedt bij besluit van de raad.

  Artikel 5

Van het toekennen van de ere-penning houden burgemeester en wethouders aantekening om een register, hetwelk de naam draagt van "Ereboek der gemeente Amerongen".

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Amerongen, gehouden op 15 oktober 1966.

 


w.g. O.R. van den Bosch, voorzitter