Updates 2005

21 november - 31 december 2005

Onderscheidingen toegevoegd:

Onderscheidingen geupdate:

Afbeeldingen toegevoegd:

Publicaties toegevoegd:

Toegevoegd decorati:

Geupdate decorati:


05/11/2005 - 20/11/2005

Onderscheidingen toegevoegd:

Onderscheidingen geupdate:

Publicaties toegevoegd:

Geupdate:
Diverse gedeeltes van de decorati-pagina's (zie updates)


11/09 - 04/11/2005

Medailles toegevoegd:

Afbeeldingen toegevoegd:

Naamlijsten toegevoegd:

Publicaties toegevoegd:

Besluiten toegevoegd:

Geupdate:
Diverse gedeeltes van de decorati-pagina's (zie updates)


03/07 - 10/09/2005

Medailles toegevoegd:

Medailles geupdate:

Besluiten toegevoegd:

Boeken/tijdschriften toegevoegd:

Geupdate:
Diverse gedeeltes van de decorati-pagina's (zie updates)


25/05 - 02/07/2005

Afbeeldingen toegevoegd:
Huwelijksmedaille 1901
Herinneringsmedaille 1926
Herinneringsmedaille 1962
Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998
Herinneringskruis 1939-1940 Burgerwacht van Rotterdam

Geupdate:
Diverse gedeeltes van de decorati-pagina's (zie updates)


29/03 - 24/05/2005

Onderscheidingen toegevoegd:
Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren
Erepenning van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen
Jan van Hoofkruis van de Nationale Padvindersraad

Afbeeldingen toegevoegd:
Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
Medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

Geupdate:
Diverse gedeeltes van de decorati-pagina's (zie updates)


17/01 - 28/03/2005

Onderscheidingen toegevoegd:
FIWI-kruis

Afbeeldingen toegevoegd:
Mobilisatie-Oorlogskruis
Erekruis voor Verdienste van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders
Karl Landsteiner-plaquettes
Rode Kruis-draagspeld

Publicaties toegevoegd:
Decorare 13
Medaille der Koepokinentingen
Gemeente Barneveld: Verordening, regelende de toekenning van het ereburgerschap en van onderscheidingen
Gemeente Deurne: Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2003

Geupdate:
Diverse gedeeltes van de decorati-pagina's (zie updates)