Updates 2004

28/12/2004 - 16/01/2005

Medailles toegevoegd:
Marechausseemedaille
Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland
Draagteken van de Nederlandsche Vereeniging ,,De Reddingmedaille"

Naamlijsten toegevoegd:
Kruis voor Moed en Trouw in zilver
Florence Nightingale Medal aan Nederlanders

Publicaties toegevoegd:
Utrechts eerbetoon - Stadsonderscheidingen 2004
Gemeentelijke onderscheidingen in de provincie Utrecht
Onderscheiding zonder onderscheid - Vormen van eerbetoon in de gemeente Zeist
De Nederlandsche Ridderorden 1900-1936

Geupdate:
Diverse gedeeltes van de decorati-pagina's (zie updates)


29/11 - 27/12/2004

Onderscheidingen toegevoegd:
Insigne van de Nationale Bond voor Harmonische Lichaamsontwikkeling

Afbeeldingen toegevoegd:
Verzorgersmedaille K.N.B.L.O.

Naamlijsten toegevoegd:
U.S. Presidential Life Saving Medal en gerelateerde onderscheidingen aan Nederlanders
De gesp Ethiopië 1935/1936 op de Medaille van het Rode Kruis

Publicaties toegevoegd:
"Besluit tot wijziging van de bepaling betreffende het dragen van ridderorden en eereteekenen"

Geupdate:
Diverse gedeeltes van de decorati-pagina's (zie updates)


24/10 - 28/11/2004
Medailles toegevoegd:
Prijspenning van het Algemeen Hoofdkwartier, Afdeling Ontspanning en Ontwikkeling
Buijs Ballot-medaille van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Afbeeldingen toegevoegd:
Herinneringskruis 1938 van de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht

Boeken toegevoegd:
Lead William - The Dutch Expedition Cross and Associated Awards and Campaigns
Inventaris van het archief van de balije van Utrecht der Johanniterorde, 1251 - 1851
Inventaris van het archief van de kommanderij van de Duitse Orde te Gemert 1249-1795
Moed Beleid Trouw - Verzameling van dagorders betrekking hebbende op toegekende belooningen aan hen, die zich onderscheidden bij krijgsverrichtingen van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger van 1818 t/m heden
Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht
Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde Balye van Utrecht sedert 1581

Geupdate:
Diverse gedeeltes van de decorati-pagina's (zie updates)


13/09 - 23/10/2004
Onderscheidingen toegevoegd:
Schietprijs van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Boeken toegevoegd:
De Geest Overwint - De Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
Besluiten toegevoegd:
Draagpenningen voor menschlievend hulpbetoon en voor verdiensten jegens 's Rijks Musea
Draagpenningen tot belooning van menschlievend hulpbetoon en als blijk van erkentelijkheid voor het aanbieden van geschenken, enz.
Instelling van een onderscheidingsteeken voor langdurigen dienst door officieren
Afbeeldingen toegevoegd of vervangen:
Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier der Schutterij
Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Marine Reserve
Medaille voor trouwe dienst bij schutterijen
Medaille voor IJver en Trouw
Geupdate:
Diverse gedeeltes van de decorati-pagina's (zie updates)

12/08 - 12/09/2004
Publicaties toegevoegd:
Decorare nummer 12
Voor trouwe plichtsbetrachting - Onderscheidingen van de Nederlandse Politie
De onderscheidingen van Eduard van Beinum
Afbeeldingen toegevoegd:
Gemeentelijke beloningspenning voor ambtenaren met een 25-jarig dienstverband
Geupdate:
Diverse gedeeltes van de decorandi-pagina's (zie updates)

11/08/2004
Geupdate:
Diverse gedeeltes van de decorandi-pagina's (zie updates)

20/06 - 11/08/2004
Toegevoegd:
Onderscheidingen van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging
Erepenning der gemeente Leiden
Gemeentespeld der gemeente Leiden
Afbeeldingen toegevoegd:
Belooningspenning van de Kompagnie Vrijwillige Jagers te Paard der Utrechtsche Studenten, 1815
Eremedaille van de Amsterdamse Burgerwacht
Kruis voor oud-gedemobiliseerden 1914-1918 van de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht
Boeken toegevoegd:
Ridders der Militaire Willems-Orde bij de Koninklijke Luchtmacht
Het heeft Hare Majesteit behaagd - Hoe komt een gewoon mens aan een lintje
Geupdate:
Diverse gedeeltes van de decorandi-pagina's (zie updates)

24/05 - 19/06/2004
Toegevoegd:
Erepenning der gemeente Nuenen
Erepenning der gemeente Oisterwijk
Legpenning der gemeente Oisterwijk
Prijspenning der gemeente Oisterwijk
Penning op het 750-jarig bestaan van de gemeente Oisterwijk

25/04 - 23/05/2004
Toegevoegd:
Erepenning der gemeente Aarle-Rixtel
Erepenning der gemeente Helden
Erepenning der gemeente Huizen
Erepenning der gemeente Klaaswaal
Erepenning der gemeente Lochem
Erepenning der gemeente Nieuw Vossemeer
Erepenning der gemeente Noordoostpolder
Erepenning der gemeente Wateringen
Erepenning der gemeente Zeist
Waarderingssymbool der gemeente Zeist
Ereprijs der gemeente Zeist
Eere-medaille der gemeente Zeist ter herinnering aan de Indische militaire dienst

14/03 - 04/04/2004
Toegevoegde onderscheidingen:
Medaille van H.M. Koning-Moeder Emma voor redding van Schipbreukelingen
Erepenning van de gemeente Alblasserdam
Erespeld van de gemeente Alblasserdam
Erepenning der gemeente Almelo
Erepenning der gemeenste Amersfoort
Erepenning der gemeente Asten
Erepenning der gemeente Borger
Erepenning der gemeente Boxtel
Gemeentepenning der gemeente Boxtel
Erepenning der gemeente Denekamp
Stadspenning van de gemeente Den Haag
Stadsspeld van de gemeente Den Haag
Penning voor verdiensten wegens de kunstverzameling der gemeente 's-Gravenhage
Gemeentelijke beloningspenning voor ambtenaren met een 25-jarig dienstverband
Ereburger van de gemeente Deurne
Legpenning van de gemeente Deurne
Penning van Verdienste van de gemeente Deurne
Erepenning van de gemeente Deurne
Legpening van de gemeente Enhuizen
Vrijwilligersspeld van de gemeente Enkhuizen
Erepenning der gemeente Geldrop
Erepenning der gemeente Gennep
Erepenning der gemeente Heerjansdam
Erepenning der gemeente Kerkrade
Van Oldebarneveltpenning
Wolfert van Borselenpenning
Erasmusspeld
Johan van der Veekenpenning
Medaille van Verdienste van de Luchthaven Schiphol

Toegevoegde boeken:
Nederlandsche Penningen 1898-1908 Penningkundige geschiedenis der Regeering van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden 1898-1908
Beschrijving der Penningen, Eereteekenen, enz. van de historische verzameling der Schutterij te Amsterdam
De Duitsche Orde of beknopte geschiedenis, indeeling en statuten der Broeders van het Duitsche huis van St. Marie van Jerusalem

06/03 - 13/03/2004
Toegevoegde onderscheidingen:
Broederschapsorde der Vrijwillige Burgerwachten
Toegevoegde batons:
Diverse NAVO-batons op Sheet 12
Toegevoegde publicaties:
Decorare 11
Koninklijke Begeer - Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975
Toegevoede besluiten:
Statuten en Huishoudelijk Reglement der Broederschapsorde van de Vrijwillige Burgerwachten
Geupdate:
Diverse gedeeltes van de decorandi-pagina's (zie updates)

02/02/2004
Toegevoegde publicaties:
Alphabetische naamlijst van nagenoeg vierduizend geregtigden, tot het dragen van het Metalen Kruis, benevens een alphabethische naamlijst van bijna driehonderd geregtigden tot het dragen der medaille, ter herinnering aan de roemrijke verdediging der Citadel van Antwerpen
Het Metalen Kruis: Naam- en Ranglijst der Leden en Afdeelingen van de Vereeniging "Het Metalen Kruis"
Verzameling van Dagorders, uitgevaardigd in het Leger van Nederlandsch-Indië, van 1818-1852
Geupdate:
Diverse gedeeltes van de decorandi-pagina's (zie updates)