Updates 2003

27/12/2003-03/01/2004
Toegevoegde onderscheidingen:
Orde van de Gouden Ark
Toegevoegde besluiten:
Instellingsbesluit Marechausseemedaille
Toegevoegde boeken:
Nederlandse ridders van het Heilige Graf van Jeruzalem
De Utrechtse Balije der Duitse Orde
Toegevoegde afbeeldingen bij onderscheidingen:
Herinneringsmedaille Humainitaire Hulpverlening bij Rampen

16/11 - 06/12/2003
Toegevoegde categoriëen:
Brevetten voor militaire bekwaamheid
Toegevoegde onderscheidingen:
Belooningspenning van de Kompagnie Vrijwillige Jagers der Utrechtsche Studenten, 1815
Belooningspenning van de Kompagnie Vrijwillige Jagers te Paard der Utrechtsche Studenten, 1815
Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst
Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Zeemacht
Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Militaire Kustwacht
Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Marine-Kustwacht
Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij het Militair Loodswezen
Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Marine Reserve
Draagpenning 24-uurs afstandritten der Amsterdamsche Vrijwillige Burgerwacht
Glodokkruis 1944-1945
Borstkruis van de Stichting Vriendenkring van oud-Natzweilers
Brevet voor Prevot of Meester op de floret, degen, sabel of geweer
Toegevoegde besluiten:
2003 Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties
2003 Instellingsbesluit draaginsigne veteranen
1953 Brevet voor officieren, die de studiën voor de hogere intendancevorming met goed gevolg hebben beëindigd
1951 Stafbrevet voor officieren, die de studiën aan de Hogere krijgsschool en de daarbij aansluitende detachering hebben gevolgd
1939 Uitvoering artikel 50 Algemeen Ambtenarenreglement
1896 Onderscheidingsteeken voor langdurigen dienst
1867 Wijziging van het onderscheidingsteeken wegens langdurige dienst als officier
1866 De betuiging van tevredenheid van den Minister van Oorlog aan officieren geschiedt bij legerorder en wordt in sommige gevallen in de conduitelijst vermeld
Toegevoegde boeken:
Boekwerk Onderscheidingen
De Ridderlijke Duitsche Orde van verleden tot heden
Toegevoegde afbeeldingen bij onderscheidingen:
Eerepenning der Utrechtse Jagers-Studenten 1830-1831
Eereteeken voor Koningschutter van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm

09/11/2003
Toegevoegd:
Orde van Oranje-Nassau
Afbeeldingen toegevoegd:
Marinemedaille
Landmachtmedaille

26/09/2003
Toegevoegd:
Eereteeken voor Eereleden van Verdienste van de Koninklijke Vereeniging "Het Eereteeken voor Belangrijke Krijsgverrigtingen"
Medaille voor Huldeblijk van de Weduwen van de Koninklijke Vereeniging "Het Eereteeken voor Belangrijke Krijsgverrigtingen"
Draagteken van de Koninklijke Vereeniging "Het Eereteeken voor Belangrijke Krijsgverrigtingen"
De lijst van dragers van de Herinneringsmedaille Erewacht 1933.

14/09/2003
Enkele boeken aan mijn collectie kunnen toevoegen en dus de gegevens hier kunnen plaatsen:
Geschiedkundige beschrijving der oudere en nieuwere, thans bestaande Ridderorden, zoo in als buiten Europa
Inventaris van archivalia betreffende de Oorlogs-onderscheidingen voor het Koopvaardij- en Luchtvaartpersoneel 1940-1976
'Eere-medaille der gemeente Zeist ter herinnering aan de Indische militaire dienst' voor dienstplichtigen en oorlogsvrijwilligers

31/08/2003
Toegevoegd:
L.O. 1947 No. 292 "Draagspeld militaire 24 uurs rit"
L.O. 1946 No. 456 "R.A.F. Memorial Aircrew Badge"
L.O. 1946 No. 451 "Toelage ridders Militaire Willemsorde (Wijziging R. v. A.)"
L.O. 1946 No. 442 "Draagspeld militaire 24 uurs rit"
L.O. 1946 No. 259 "Posthume toekenning van onderscheidingen"
L.O. 1946 No. 202 "Voordrachten voor dapperheidsonderscheidingen"
L.O. 1946 No. 183 "Herinneringsinsigne Binnenlandsche Strijdkrachten"
L.O. 1946 No. 103 "Commissie Militaire Onderscheidingen"
L.O. 1945 No. 60 "Oranje-blauwe fluitkoord Kon. Ned. Brig. Prinses Irene"
L.O. 1935 No. 17 "Onderscheidingsteeken voor langdurigen dienst als officier"
L.O. 1929 No. 281 "Toepassing der Zegelwet 1917"
L.O. 1929 No. 62 "Eereteeken voor het deelnemen aan belangrijke krijgsverrichtingen"
L.O. 1928 No. 186 "Eereteeken voor het deelnemen aan belangrijke krijgsverrichtingen"
L.O. 1925 No. 55 "Mobilisatie-herinneringskruis"
L.O. 1924 No. 396 "Mobilisatie-herinneringskruis"
L.O. 1913 No. 28 "Onderscheidingsteeken voor langdurigen dienst als verlofsofficier"
L.O. 1912 No. 166 "Draagpenning voor menschlievend hulpbetoon"
R.M. 1878 "Het dragen van het eereteeken voor eervolle vermelding"
R.M. 1861 "Bij verzoeken tot het aannemen en dragen van ridderorden, door vreemde mogendheden geschonken, het diploma over te leggen"
R.M. 1844 "Het aanteekenen in de stamboeken van de uitreiking aan officieren van het onderscheidingsteeken voor langdurige dienst."

19/07/2003
Afbeeldingen toegevoegd:
Huwelijksmedaille 1937
Inhuldigingsmedaille 1948
Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis
Medaille van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis

Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten

16/06/2003
Toegevoegd
Herinneringskruis 1939-1940 Burgerwacht van Amsterdam
Herinneringskruis 1938 Amsterdamsche Vrijwillige Burgerwacht

08/06/2003
Toegevoegd
Medaille van de (Koninklijke) Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij

04/06/2003
Toegevoegd:
Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier der Schutterij
Medaille van de Stad Amsterdam
Frans Banninck Cocq Penning
Ereteken van Verdienste der gemeente Amsterdam
Museummedaille der gemeente Amsterdam
Sportmedaille der gemeente Amsterdam
Sportpenning der gemeente Utrecht
Jubileumpenning der gemeente Amsterdam
Wedstrijd/tentoonstellingsmedaille der gemeente Amsterdam

Afbeeldingen toegevoegd:
Eervolle Vermelding
Verzetsster Oost-Azië
Erepenning voor menslievend hulpbetoon (Type 1890)
Medaille voor Burgerlijke Verdienste
Medaille van den Oorlog op Java 1825-1830
Medaille van de Commissie van Erkentenis in zilver
Eerepenning der Leidsche Jagers 1830-1831
Inhuldigingsmedaille 1898 (bronzen legpenning)
Medaille "Brandweer Nederland"

02/04/2003
Toegevoegd:
Zilveren Anjer

24/02/2003
Over het hoofd gezien en alsnog toegevoegd:
Nieuw Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

22/02/2003
Toegevoegd:
De Ruyter-medaille
Geupdate:
De decorandi-pagina's

15/01/2003
Toegevoegd:
Namenlijst voor de:
Medaille van de "Commissie van Erkentenis" in zilver