Home -> Medailles -> Tweede Wereldoorlog -> Nacht-und-Nebel-Herdenkingskruis 1940-1945

Nacht-und-Nebel-Herdenkingskruis 1940-1945

Het Nacht-und-Nebel-Herdenkingskruis van de Stichting Vriendenkring van oud-Natzweilers 1940-1945 is ingesteld in 1976 om te worden uitgereikt aan diegenen, die in de jaren 1940-1945 als NN gevangene in het concentratiekamp Natzweiler hebben verbleven. Het kruis staat ook wel bekend als het NN-Herdenkingskruis.

Natzweiler was een in de Franse Elzas liggend concentratiekamp. Gevangenen in dit kamp waren de zogenaamde “Nacht und Nebel”-gevangenen. Dat wil zeggen dat de gevangenen voor de buitenwereld spoorloos verdwenen. De familie wist niet waar ze waren, kon geen brieven sturen of krijgen en wist ook niet of ze nog leefden.

Het is een geoxideerd verzilverd bronzen balkenkruis, met licht ingekeepte armen. Op de zijarmen van het kruis is te lezen: "1940 / 1945". In het midden bevindt zich een medaillon, welke is omringd door een krans van prikkeldraad. Op het medaillon staan twee rood geëmailleerde "N"'en.
De keerzijde is vlak met een steekspeld. Op de keerzijde is een nummer ingeslagen. Dit nummer correspondeert met het nummer dat op de bijbehorende oorkonde staat aangegeven.
Het ontwerp is van Frans Smits.

Het NN-HerdenkingskruisOp 1 september 1976 verleend het ministerie van Defensie bij brief met nummer 456.808/B verlof aan diegenen, die in de jaren 1940-1945 in het concentratiekamp Natzweiler gevangen hebben gezeten, het NN Herdenkingskruis te dragen op de militaire uniform. Hiermee is het dus een officieel erkende onderscheiding geworden.

Het Herdenkingskruis werd op 16 oktober 1976 te Amersfoort door de chef van het militair huis der Koningin, de vice-admiraal E. Roest, uitgereikt. In totaal zijn er 109 Herdenkingskruizen uitgereikt.

Naar het batonsoverzicht

Van dit herdenkingskruis is een niet-officiлle baton bekend: een lichtblauwe baton, waarop bevestigd een 8 millimeter brede miniatuur van het borstkruis.
De oorsprong van deze baton is onbekend. Het herdenkingskruis was immers een borstkruis en diende dus ten alle tijden als zodanig gedragen te worden.

Rond 2005 dook een zilverkleurige draagmedaille op met aan de voorzijde een afbeelding van het NN-Herdenkingskruis. Deze draagmedaille wordt gedragen aan hetzelfde lichtblauwe lint. Tot op heden ontbreekt mij elke informatie over deze draagmedaille.


Literatuur

Bartels, J.A.C. & B. Kist (1999). Vййl Veren! Frans Smits, Militair Stylist. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, p. 123.
Keers, ing. B. (2008, maart). Het Nacht und Nebel (NN) Herdenkingskruis. Decorare. 19, p. 3-7.
Keers, B. (2022). De medailleontwerpen van Frans Smits sr. (1946-2003). Zeist: Vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 40-41.