Home -> Medailles -> Militaire verenigingen -> Vereeniging "Het Eereteeken voor Belangrijke Krijgsverrigtingen"

Onderscheidingen van de (Koninklijke) Vereeniging "Het Eereteeken voor Belangrijke Krijgsverrigtingen"

Deze vereniging werd op 1 november 1869 te 's-Gravenhage opgericht. Zij had tot doel de saamhorigheid en de band tussen oud-strijders te handhaven of te verbeteren en de zorg op zich te nemen voor weduwen en wezen van omgekomen oud-strijders. Ook probeerde de vereniging goede contacten te onderhouden met het Koningshuis. Dit resulteerde op 17 september 1877 in het toegekend krijgen van het predikaat "Koninklijke". Het is onbekend wanneer de vereniging werd opgeheven.

De vereniging bestond uit meerdere afdelingen. Hoeveel afdelingen er totaal geweest zijn is niet bekend. Sommige van deze afdelingen hadden hun eigen banieren.

Het draagteken

Het draagteken voor de leden van de vereniging bestond uit een zilveren schil waarop afgebeeld een stel gekruiste klewangs en een doodshoofd met knekels. Het schild is omgeven met een krans van lauriertakken. De keerzijde is hol, soms opgevuld met een gipsachtige hars.
Sedert september 1877 is het schild verbonden met het lint door middel van een koninklijke kroon. Voor die tijd was het schild rechtstreeks met de lintring verbonden.

Naar het batonsoverzicht

Het lint is 37 millimeter breed, verdeeld in drie gelijke banen: blauw, wit en oranje.

Het draagteken met kroon is vrij zeldzaam doordat het bestuur eind 1877 besloot tot aanschaffen van een nieuw model. Het doodshoofd met knekels en de gekruiste klewangs deden teveel aan piraterij denken. Aan de heer Pauwels uit 's-Gravenhage werd opdracht gegeven een nieuw draagteken te vervaardigen. De leden konden dit vervolgens voor 90 cent kopen.

Het nieuwe ontwerp bestond uit een zilveren schild, waarop het wapen van de gemeente 's-Gravenhage omgeven door een lauwerkrans, hangende van een eveneens zilveren kroon. Het lint van het draagteken bleef hetzelfde.

Ereteken voor ereleden van verdiensten

Voor de ereleden van verdiensten werd een speciaal draagteken ingesteld. Ook dit werd vermoedelijk ingesteld in 1877. Het was gelijk aan het eerste type draagteken, doch met tussen de kroon en het draagteken in een lint met het opschrift "EERELID VAN VERDIENSTE". De uitvoering van het draagteken was iets luxer: de gekruiste klewangs en het onderliggende doodshoofd met knekels waren los op het schild aangebracht.

Naar het batonsoverzicht

Ook het lint was gelijk aan het draagteken: drie gelijke banen in de kleuren blauw, wit en oranje.

Medaille voor Huldeblijk van de Weduwen

Bij het dertigjarig bestaan van de verening werd door de weduwe-leden aan de bestuursleden een draagmedaille aangeboden.
Dit was een ronde zilveren medaille met een middellijn van 50 millimeter. Aan de voorzijde toont zij een lauwerkrans, waarbinnen de tekst "HULDEBLYK / VAN DE WEDUWEN / DER KON. VEREENIGING / HET EERETEEKEN / VOOR BELANGRIJKE / KRIJGSVERRIGTINGEN".
De keerzijde toont dezelfde lauwerkrans en de inscriptie "1869 / 1 NOV. / 1899".

Naar het batonsoverzicht

Het lint is zwart, met gele boorden.


Literatuur

"Eretekens van Verenigingen voor Oud-Strijders 1815-1915", door H.G. Meijer en B.W. Wagenaar, 2002