Home -> Medailles -> Militaire verenigingen -> Stichting Peloton 48

Stichting Peloton 48

Stichting Peloton 48 is in 1996 opgericht. Het is een groep enthousiaste 'reanactors', welke bij allerlei evenementen optreden als exercitiepeloton. Hun doel is het in stand houden en demonstreren van de militaire exercitie, zoals die eind jaren 1940 werd gebezigd.
Het exercitiepeloton bestaat uit actief dienende reservemilitairen, voormalige beroepsmilitairen en mensen zonder directe binding met de krijgsmacht. De hoofdmoot wordt wel gevormd door leden van de Nationale Reserve.

Gemiddeld wordt er ййn keer in de twee weken geoefend om de exercitievaardigheid op peil te houden en om optredens voor te bereiden. Het peloton gaat gekleed in de oude Britse 'battle dress' uit de Tweede Wereldoorlog, zoals die na de oorlog ook door de Nederlandse landmacht gedragen werd. Het tuniek wordt gedragen met de spijkerschoenen, enkelstukken, koppel, draagriemen met veldfles, patroontassen, baret en schotelhelm. Deze schotelhelm, alsmede het Lee Enfield infanteriegeweer, vormen onderdeel van het wapen van Peloton 48.
Dit wapen bestaat uit het wapenschild van de Nationale Reserve (een horizontaal gedeeld schild; in de bovenzijde een geblokt veld van 16 vakken blauw en wit; in de onderzijde een rood vlak, waarover een geel balkenkruis. Dit zijn de twee seinvlaggen November en Romeo (NR = Nationale Reserve). Achter dit wapenschild is kruislings een Lee Enfield infanteriegeweer geplaatst. Boven het schild en over dit Lee Enfield geweer is de schotelhelm weergegeven. Onder het schild een vliegend lint waarop 'PELOTON 48'. Niet heel toevallig is 1948 ook het jaar waarin de Nationale Reserve formeel werd opgericht.

In 2005 werden de kreten 'SEMPER CRESCENDO' (steeds beter) en 'PRAESTANS IN EXERCEO' (uitblinken in exercitie) aan het wapen van Peloton 48 toegevoegd.

Herinnerings- en erkentelijkheidsmedaille

In 2001 werd - ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het peloton - besloten tot het invoeren van een baton als een soort herinneringsinsigne voor lidmaatschap van het peloton. Deze baton was 27 millimeter breed en bevatte vier gelijke banen blauw, wit, rood en blauw. Het lint is ontworpen door William Giel in samenwerking met de firma J.C.H. Timmermans.

Herinnerings- en erkentelijkheidsmedaille Stichting Peloton 48Tijdens de kerstbijeenkomst van 2005 kregen alle leden van het peloton een herinneringsmedaille uitgereikt. Deze medaille, uitgevoerd in brons met een middellijn van 30 millimeter, vertoont aan de voorzijde het nieuwe wapen van Peloton 48 voorzien van de beide wapenspreuken. De keerzijde is vlak, met langs de verhoogde rand een gestileerde lauwerkrans. Het ontwerp van de medaille is van Adri Troost.

Naar het batonoverzicht

Het lint is 27 millimeter breed, in vier gelijke banen blauw, wit, rood, blauw, gelijk de eerder ingevoerde baton.

Sinds 2005 is de medaille incidenteel ook uitgereikt aan iemand die zich op enige manier bijzonder heeft ingezet voor Peloton 48.


Bronnen

Müller, E.H. (2016, juni). Herinneringsmedaille Peloton 48. In: Decorare, 35, p. 33-34.

Met dank aan Jerry Blok (voorzitter Stichting Peloton 48) en Hans Taal (oud-voorzitter Stichting Peloton 48).