Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor verdienste / Militaire verenigingen -> Ereteken voor bijzondere verdiensten van de Algemeene Militaire Pensioenbond

Bond van Vereenigde werklieden der Koninklijke Nederlandsche Marine

Op 18 september 1899 kwamen in d'Geelvinck te Amsterdam vertegenwoordigers samen van de werkliedenverenigingen van de Rijksmarinewerven van Amsterdam, Willemsoord en Hellevoetsluis. Doel van de bijeenkomst was om een meer onderlinge band te vormen tussen de werklieden van de genoemde werven. In de vergadering werd overeenstemming gevonden voor het oprichten van een nieuwe bond: de Bond van de Vereenigde werklieden der Koninklijke Nederlandsche Marine.
Het bestuur van de bond zou in eerste instantie komen te bestaan uit drie bestuurders uit Amsterdam, drie bestuurders uit Willemsoord en drie bestuurders uit Hellevoetsluis. De voorzitter van de de Vereeniging van 's Rijks Marinewerf te Amsterdam onder de zinspreuk "Onderling Belang" werd verkozen als eerste voorzitter van de nieuwe bond, en ook de zetel werd op Amsterdam bepaald.

Draagteken

Draagteken van de Bond van Vereenigde werklieden der Koninklijke Nederlandsche MarineVan de Bond is een eenzijdig witmetalen draagteken bekend, bestaande uit een schild waarop een klaar anker. Links en rechts van het schild zijn opengewerkte versieringen en onder het schild een vliegend lint, waarop de tekst: "ONDERL. BELANG". De keerzijde van het draagteken is hol. Het draageteken meet 50 x 42 millimeter.

Naar het batonsoverzicht

Het draagteken wordt gedragen aan een 27 millimeter breed lint in de kleuren groen (11 mm.), wit (5 mm.) en blauw (11 mm.).


Bronnen

Bax, dr. W.F., Biemans, R. & Boutier, H. (2021). De geïllustreerde Bax. Ridderorden, eretekens, draagtekens en penningen (1813-1945). A Algemene draagtekens en penningen. Wageningen: Zonder uitgever, p. 382.

Het Nieuws van den Dag, nummer 9107, vrijdag 2 september 1899, 3e blad, p. 10.