Home -> Medailles -> Militaire verenigingen -> Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

Onderscheidingen van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

Opgericht op 26 augustus 1945 als Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers, werd deze Bond in 1977 omgedoopt in Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers.

Bondskruis

Het Bondskruis, ook wel aangeduid als Kruis van Verdienste, is een vierarmig kruis met uitlopende uiteinden. Over het midden en de bovenste arm van het kruis is de kop van een Nederlands vaandel geplaatst, bestaande uit een ronde lauwerkrans, waarboven een blok met inscriptie met tekst in Latijn. Op dit blok rust een liggende leeuw, welke vanuit zijn linker voorpoot een zwaard op de schouder laat rusten. Onder de lauwerkrans door en gedrapeerd over de beide zij-armen is een lint geplaatst waarop de tekst "VOOR VERDIENSTEN". Op de armen van het kruis is van de linker arm, van links, boven, rechts naar onder te lezen: "B/N/M/O".

Het Bondskruis kan worden toegekend in brons, zilver of goud.

Naar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzicht

Het lint is 27 millimeter breed en is als volgt opgebouwd: rood 8 mm., wit 0,5 mm., blauw 4 mm., oranje 2 mm., blauw 4 mm., wit 0,5 mm. en rood 8 mm.
Bij het dragen van een baton wordt in het geval van een bronzen of zilveren Bondskruis een miniatuur hiervan op de baton gedragen. Bij het gouden Bondskruis blijft de baton blanco.

Legpenning

De legpenning is ingesteld in 1959 en kan worden toegekend in brons, zilver of goud.

Het is een rond penning met een diameter van 60 millimeter. De voorzijde vertoont een ontblote hand, uitkomend uit de linker benedenhoek, een oud zwaar, in de schede gestoken, vasthoudend. Op de achtergrond links palmtakken en rechts drie vaandels, waarvan het voorste vaandel dat van de Bond is. Het randschrift aan de linkerzijde luidt: "PERPETUO PUGNAMUS".
De keerzijde vertoont een vierkante oorkonde, aan beide zijden gedeeltelijk opgerold. Het randschrift luidt: "BOND VAN NEDERLANDSE MILITAIRE OORLOGSSLACHTOFFERS".

De penning is ontworpen door F. Smits en gemodelleerd door J.Ph. van Zegveld. De fabricant is Koninklijke Begeer.

Bondsmedaille voor meerjarig lidmaatschap

Bondsmedaille voor 40-jarig lidmaatschapBondsmedaille voor 50-jarig lidmaatschap

De bondsmedaille is een 30 millimeter ronde medaille. Aan de voorzijde is een afbeelding geplaats van het Bondskruis van de BNMO.
De keerzijde heeft het randschrift "BOND VAN NEDERLANDSE MILITAIRE OORLOGS- EN DIENSTSLACHTOFFERS", waarbinnen het jaartal van jubileum.
De medaille wordt toegekend in brons-, zilver- of goudkleuring metaal. Bij de bronzen en zilveren medaille is het randschrift "BOND VAN NEDERLANDSE MILITAIRE OORLOGSSLACHTOFFERS" en zijn de jubileadata in Romeinse cijfers "X" of "XXV". Bij de goudkleurige medaille is het randschrift als eerder vermeldt en het jaartal "40".
De bronzen medaille werd ingesteld in 1955 en gemodelleerd door J.Ph. van Zegveld. Zij is geslagen bij Koninklijke Begeer. De medaille bestaat ook in miniatuurvorm met een diameter van 16 millimeter.

Voor 50-jarig lidmaatschap werd een nieuwe medaille geslagen. Deze medaille is ruitvorming, met afgeronde punten, en 35 millimeter in diameter. De voorzijde vertoont het Bondskruis, waaronder een tweetal takken van laurierbladeren en het getal "50".
De keerzijde is vlak met de inscriptie "Bond van / Nederlandse / Militaire Oorlogs- en / Dienstslachtoffers" en "KON.BEGEER / ZOETERMEER".

Naar het batonsoverzicht

Het lint is 27 millimeter breed en is als volgt opgebouwd: rood 8 mm., wit 0,5 mm., blauw 4 mm., oranje 2 mm., blauw 4 mm., wit 0,5 mm. en rood 8 mm.

Bij een 60-jarig lidmaatschap wordt geen medaille meer gegeven. Men krijgt een standaard, bestaande uit zwarte kunststof voet (7 x 7 x 2 cm), waarop een metalen plaatje met het opschrift "60 JAAR LID BNMO". Op de voet is een metalen 'mast' van ongeveer 30 cm geplaatst. Aan de top van deze mast is een bolletje, waaraan een rood-wit-blauwe strik is gemonteerd. Vanaf de strik hangt aan een goudkleurige draad een 'vaandel' in de vorm van een glanzende stof van 10x10 cm, afgezet met gouddraad. Hierop het logo van de BNMO en cirkelvormig het opschrift "BOND VAN NEDERLANDSE MILITAIRE OORLOGS- EN DIENSTSLACHTOFFERS".
Bij de standaard krijgt men een goudkleurige reversspeld van 23 bij 12 millimeter bestaande uit de letters "BNMO", waaronder het getal "60".

Penning op het 50-jarig bestaan

Penning op het 50-jarig bestaanDit is een ronde bronskleurige penning van tombak met een middellijn van 50 millimeter. De voorzijde vertoont een linksgaande leeuw met in zijn linker klauw en pijlenbundel. Uit zijn rechterklauw laat hij een gebroken zwaard vallen als gevolg van de ontploffing van een granaat voor zijn rechterpoot. Boven de leeuw staat het jaartal "1945" en onder de leeuw "1995". Het randschrift luidt: "BOND VAN NEDERLANDSE MILITAIRE OORLOGS- EN DIENSTSLACHTOFFERS".
De keerzijde vertoont een krans van laurierbladeren waarbinnen het logo van de BNMO. Langs de bovenrand staat te lezen: "50 JAAR HART VOOR ELKAAR".

Het ontwerp is van Henk van Bommel.


Literatuur

www.bnmo.nl
Keers, B. (2022). De medailleontwerpen van Frans Smits sr. (1946-2003). Zeist: Vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 21-23, 57.
Schouls, L.C. (2008, oktober). Een nieuwe standaard voor de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Decorare. 20, p. 31-33.
Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 123 [2193/4], p. 149 [2451]