Home -> Medailles -> Militaire verenigingen -> Algemene Vereniging van Reserve Militairen

Algemene Vereniging van Reserve Militairen

De Algemene Vereniging van Reserve Militairen (AVRM) werd op 6 januari 1986 opgericht onder de naam Algemene Vereniging van Reserve Kader (AVRK). Het lidmaatschap beperkte zich destijds tot het kader bij de Nederlandse Krijgsmachtdelen.

Op 5 juni 1993 werd tijdens de Algemene Leden Vergadering besloten om de doelgroep en daarmee de naam te wijzigen in Algemene Vereniging Reserve Militairen. Vanaf dat moment is de AVRM een vereniging voor alle rangen waarbij het lidmaatschap open staat voor reservisten van alle Nederlandse Krijgsmachtdelen.
Met de invoering van het nieuwe reservistenbeleid waarbij Defensie alleen nog twee categorieën actieve reservisten kent, Reservist Militaire Taken (RMT) en Reservist Specifieke Deskundigheid (RSD), wil de AVRM ook een “all-ranks” vereniging zijn voor post-actieven en veteranen.
Er zijn twee soorten lidmaatschap: het lidmaatschap en het buitengewone lidmaatschap.

Gewone leden zijn:

Buitengewone leden zijn:

Kruis voor Bijzondere Verdienste

Het Kruis voor Bijzondere Verdienste kan in drie graden door het hoofdbestuur worden toegekend aan personen:

De toekenning gaat vergezeld van een op naam gestelde oorkonde, waarop de graad van het kruis en de motivatie voor toekenning is vermeld. De oorkonde is ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vereniging.

Het Kruis voor Bijzondere Verdienste heeft een doorsnede van 40 millimeter. Het heeft als ondergrond vier donjons, voorstellende de vier krijgsmachtdelen. Op de vier kantelen rust een opgeheven sabel op een lauwerkrans.

Naar het batonoverzicht

Het Kruis is door middel van een ring verbonden aan een lint ter breedte van 28 millimeter. Het lint is opgebouwd uit de volgende kleuren: aan de boorden een witte baan van 2 millimeter, gevolgd door een rode baan van 3 millimeter, een witte baan van 6 millimeter en een blauwe baan van 1,5 millimeter, in het midden bevindt zich een witte baan van 3 millimeter.

AVRM Legpenning

De Legpenning kan door het hoofdbestuur worden toegekend aan personen:

De toekenning gaat vergezeld van een op naam gestelde oorkonde, waarop de graad van het kruis en de motivatie voor toekenning is vermeld. De oorkonde is ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vereniging.

De legpenning is rond en heeft een doorsnede van 50 millimeter. Zij draagt aan de voorzijde het embleem van de vereniging, met daaronder de letters: “AVRM”. Het is mij onbekend hoe de keerzijde er uit ziet.


Bronnen

Statuten van de Algemene Vereniging van Reserve Militairen
Huishoudelijk Reglement van de Algemene Vereniging van Reserve Militairen
www.avrm.nl