Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor verdienste

Onderscheidingen voor verdienste

Datum Onderscheiding
2022 Ereteken voor Verdienste Nederlandse Douane
2015 Eremedaille voor Verdienste Politie
2010 Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
1996 Bondsmedaille van de Bond van Wapenbroeders
1987 Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Defensie
1986 Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders
1983 Verenigingskruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland
1981 Koninklijke Erepenning
1965 Erepenning van Verdienste
1961 Bronzen Soldaat
1953 Medaille voor bijzondere verdiensten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Onze Luchtmacht'
1952 Eremedaille van het Nationaal Katholiek Thuisfront
1950 Zilveren Anjer
1947 Erekruis voor Verdienste van de Nederlandse Bond voor Oud-Strijders
1946 Erkentelijkheidsmedaille 1940-1945
1939 Kruis van Verdienste van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis 1914-1918"
1935 Prins Mauritsmedaille van de Koninklijke Nederlandse Vereniging "Ons Leger"
1933 Ereteeken voor bijzondere verdiensten van de Algemene Militaire Pensioenbond
1933 Eereteeken van de Vereeniging van Onderofficieren van de Koninklijke Landmacht "Ons Belang"
1932 Medaille van de Koninklijke Nederlandsch-Indische Vereniging voor Luchtvaart
1932 Medaille van de Stichting "Het Generaal Snijders-Fonds"
1932 Erepenning van het Nederlandsch Olympisch Comité
1927 Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
1924 Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten
1924 Medaille voor bijzondere toewijding van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten
1924 Koopvaardij-orde van de Vereniging "Het Nederlandsch Zeewezen"
1922 Medaille van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
1914 Onderscheidingstekens van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis
1910 Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille)
1907 De Ruyter-medaille
1903 Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereeniging van Nederlandsch-Indische Oud-Strijders van Land & Zeemacht "Je Maintiendrai"
1893 Ster voor Trouw en Verdienste
1871 Medaille voor Burgerlijke Verdienste
1861 Vaccinatie-medaille (Beloningspenning voor gezondheidsbevordering)
1867 Medaille voor goede zorg en hulp bij het heerschen der Cholera Asiatica in 1866
1817 Erepenning voor blijken van belangstelling in 's Rijksverzamelingen door schenking betoond
(Erepenning voor Verdienste jegens Openbare Verzamelingen / Museummedaille)
1814 Beloningspenning voor koepok-vaccinatie
   
  Op onbekende datum
? Medaille van Verdienste van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding
? Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren
? Bondskruis van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
? Kruis voor Verdienste van de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten
? Kruis van Verdienste van de Afdeling Nijmegen van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis"
? Erekruis van de Afdeling Nijmegen van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis"