Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor verdienste -> Verenigingskruis van Verdienste van de NBOS-VLN

Verenigingskruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland

In 1983 ingesteld door het Hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland (NBOS-VLN). Het Kruis werd uitgereikt aan hen, die zich voor de vereniging, voor de belangen van oud-militairen in het algemeen of voor het werken voor een beter begrip onder de volkeren, zich uitzonderlijk hebben onderscheiden.
Het kan aan niet-militairen en aan zittende bestuursleden worden toegekend.

Het is een vierarmig zilveren kanonnenkruis met een breedte van 40 millimeter. In het midden een 22 millimeter breed wit geëmailleerd goudkleurig medaillon met in goud het Verenigingswapen.
Op de keerzijde in het midden de afkorting "VLN" en op der armen "N", "B", "O" en "S". Op de onderste arm, rechts van de "O" staan de initialen van de ontwerper: "J.B." (luitenant-kolonel b.d. J.G. Brouwer, drager van het Bronzen Kruis)

Naar het batonoverzicht

Het lint 30 millimeter breed en verdeeld in vijf gelijke banen: lichtblauw, wit, lichtblauw, wit en lichtblauw.

De NBOS-VLN is ontstaan op 7 oktober 1978 uit een fusie tussen de Nederlandse Bond van Oud-Strijders en Dragers van Het Mobilisatie Kruis (NBOSMK) en het Veteranen Legioen Nederland. Op 10 mei 1986 werd de naam veranderd in Bond van Wapenbroeders (BvW).

Vandaar dat het kruis na 1986 is gewijzigd. De oude voorraad is echter eerst opgemaakt, dus het is onduidelijk wanneer het nieuwe kruis voor het eerst werd uitgereikt:

Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders

Dit kruis is identiek aan het voorgaande, zij het dat op de keerzijde in het midden een "V" staat, op de linker en bovenste arm een "B" en op de rechter en onderste arm een "W", zodat zowel horizontaal als verticaal de afkorting "BVW" te lezen is.

Naar het batonoverzicht

Ook het lint bleef identiek: 30 millimeter breed in vijf gelijke banen lichtblauw, wit, lichtblauw, wit en lichtblauw.


Literatuur

Meijer, H.G. (2002, maart). Eretekens voor Verdienste tegenover Oud-Strijders. Decorare, 6, p. 13-23.